Ülker işçileriyle enternasyonal dayanışma

17 Şubat 2015 Salı günü, Ülker direnişinin 114. gününde, Topkapı’daki direniş çadırının önünde uluslararası sendika temsilcileriyle beraber bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

DİSK’e bağlı Gıda-iş sendikasının temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’den gelen, Ülker’in 3 Ay önce satın aldığı United Biscuits fabrikasında çalışan işçiler, Danimarka’dan gelen gıda işçileri ve sendika temsilcileri, uluslararası gıda sendikaları federasyonu genel sekreteri ve HDP İstanbul bağımsız milletvekili Levent Tüzel de söz aldı.

Yapılan açıklamalarda coğrafyalar farklı olsa da işçi sınıfının sorunlarının aynı olduğuna değinilirken, patronlara karşı uluslararası dayanışma ön plana çıkartıldı. Konuşmalar arasında ise alanda “yaşasın enternasyonal dayanışma” ve “ yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” sloganları hakimdi.

Biz de Ülker işçilerinin bu mücadelesini bir kez daha selamlıyoruz. Barbarlık düzenine karşı çözüm işçilerin enternasyonal mücadelesindedir. Yaşasın uluslararası işçi sınıfının onurlu mücadelesi ve yaşasın sınıfsız geleceğimiz!