Şiar Rişvanoğlu’nun yargılanması sona doğru yaklaşıyor!

Yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu’nun 12 Aralık Pazartesi 09:40’da Adana Özel Görevli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasında destek olmaya çağırıyoruz.

Yoldaşımız, Gerçek gazetesi ve Devrimci Marksizm dergileri yazarı ve sorumlu yazı işleri müdürü Şiar Rişvanoğlu’nun, düşüncelerinden dolayı Adana Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi’nde (DGM)  süren yargılanması sona doğru yaklaşıyor.

 

Rişvanoğlu’nun bu yargılamasında yapılacak olan duruşmada mahkeme heyeti, önceki duruşmada savunmanın dile getirmiş olduğu “yargılama konusu program cd’lerinde sadece Şiar Rişvanoğlu’nun konuşmalarının değil, bütün konuşmacıların konuşmalarının çözümünün yapılması” talebini karara bağlayacak ve bu talebi kabul etmezse,  büyük bir ihtimalle esas hakkında savunma için yoldaşımıza son kez süre verecek. Bu ise yargılamanın bir sonraki celsede bitmesi anlamına gelecek.

Hepimizin bildiği gibi, bu davada daha önce de defalarca olduğu gibi, “Özel Görevli” Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sandalyesinde oturacak olan yoldaşımız, bugüne kadar bu coğrafyanın her yerinde, İsmail Beşikçi, Temel Demirer, Sibel Özbudun,  Fikret Başkaya gibi aydınlar hakkında benzer nitelikteki davalarda, KCK (Diyarbakır, Adana, Mersin) ve Devrimci Karargâh davalarında savunma, Hrant Dink, Uğur Kaymaz ve Şemdinli davaları gibi toplumsal davalarda da katılan avukatı olarak bulunmuştur.

Yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu hakkında devam eden bu dava da daha önceki diğerleri gibi,  bir yandan son zamanlarda Kürt halkına yöneltilen baskı politikalarının bir parçasını oluştururken, bir yandan da Rişvanoğlu’nun sosyalist kimliğini hedef alan, kendisinin şahsında tüm sosyalistlere/enternasyonalistlere yönelik bir saldırı niteliğindedir. Ancak belki de en önemlisi; bu soruşturma ve davaların konusunu sadece ve sadece yoldaşımızın dile getirdiği düşünceleri oluşturmakta ve bu davalar en temel insan haklarından olan düşünce ve ifade özgürlüğüne indirilen ağır bir darbe niteliği taşımaktadır.

Bugün çeşitli yayın organlarında, sistem için herhangi bir tehlike arz etmeyen ve sermayeyle sıkı bağlar içerisinde olan yazarların (Taraf gazetesi çevresi gibi) Kürt meselesinin çözümü hakkında dile getirdiği “radikal” görüşler hakkında hiçbir yasal işlem yapılmayıp (ki elbette doğru olan da budur), yoldaşımızın düşünceleriyle ilgili sistematik olarak yeni davalar açılması da, bu soruşturmalarda kendisinin eyleminden çok sosyalist/enternasyonalist kimliği ve görüşlerini dile getirdiği platformun etkili olduğunu açıkça göstermektedir.

Son olarak bütün Türkiye çapında, 42 avukatın sudan gerekçelerle ve benzerine ancak 1940’lar Mc Carthy ABD’sinde yaşanan “Cadı Avı” ile gözaltına alınmış ve 33 avukatın da tutuklanmış olmaları, saldırının özel olarak hukukçulara da yöneltilmiş ve sanılandan çok daha ciddi boyutta olduğunun açık kanıtıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında; yoldaşımızın yargılandığı programlarda dile getirdiği gibi Kürt Sorunu’nda onurlu bir barıştan yana olmak, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak adına, yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu’ nun 12 Aralık Pazartesi 2011  tarihinde   saat 09:40’da Adana Özel Görevli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasında, sosyalistleri, devrimcileri, ilericileri, aydınları ve duyarlı insanları destek olmaya çağırıyoruz.