Derhal OHAL kaldırılmalıdır

Referandum sonuçlarının meşruiyeti tartışmaya açılmış durumdadır ve bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı henüz belirsizdir. Ancak tartışma götürmez bir gerçek şudur ki OHAL meşruiyetini tümden yitirmiştir.

Şu anda Türkiye, salt bir oylama sonucu tartışmasıyla karşı karşıya değildir. Referandum sonucuna şaibe düşüren bir kararla mühürsüz zarf ve pusuluları geçerli ilan eden Yüksek Seçim Kurulu, aynı zamanda yapılan itirazları da değerlendirecek kuruldur. "Kimi kime şikayet ediyorsun"  sorusu açıkta durmaktadır.

Ancak sorun bunla sınırlı değildir. Türkiye'de güya 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla ilan edilen OHAL, bu darbe girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan pek çok alanda KHK'lar ile düzenleme yapmıştır. OHAL'in ilan ediliş amacıyla ilgisi olmayan KHK çıkartmak Anayasa'ya aykırıdır. Daha önce Anayasa Mahkemesi 90'lı yıllarda bu tür KHK'ları iptal etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi içtihat değiştirmiş ve mevcut OHAL rejiminin Anayasa'ya aykırı KHK'ları ile ilgili itirazları görüşmemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin açtığı bu hukuk dışı yoldan ilerleyen OHAL, referandumun kaderini değiştirecek bir dizi hukuk dışı karara daha imza atmıştır.

Bu kararlar arasında YSK'nın seçimlerin tarafsızlığını sağlamak üzere, taraflı yayın yapan basın kuruluşlarına ceza verme yetkisinin elinden alınması da vardır. Ne Anayasa Mahkemesi ne de YSK bu açık ihlale gıkını çıkartmıştır. Adeta iki mahkeme de istibdadın rehini konumuna gelmiştir. Sonuçta devlet televizyonu TRT, evet cephesinin tekeline girmiş, yandaş basın yayın organları HAYIR görüşüne hiç yer vermeden ve bunun cezasını da ödemeden halkı tam zamanlı propaganda yağmuruna tutmuştur.

Şu anda gece yarısı bir KHK ile ihraç edilmesi mümkün olan ve bu karara itiraz etme yolları fiilen kapatılmış YSK üyeleri referandumun sonucunu etkileyecek kararı vermeye yetkili insanlardır. Bu insanların KHK çıkartma yetkisini uhdesine almış iktidarın aleyhine bir karar verme ihtimali var mıdır? OHAL devam ettiği sürece katiyen yoktur.

OHAL koşullarında referanduma gitmenin sakıncaları OHAL koşullarında referandum sonuçlarının kesinleştirilmesi söz konusu olduğunda kat be kat artmaktadır. Ne muhalefet partileri ne YSK ne de başkası! OHAL'i uzatma kararı alan bir Bakanlar Kurulu, referandumun üzerine en büyük şaibeyi düşürecektir.