Sağlık emekçileri şiddete karşı grevdeydi

Sağlık Emekçileri Dr. Ersin Arslan için ve sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etmek için 19 Nisan da grevdeydi.

Gaziantep'de 17 yaşındaki bir hasta yakınının Göğüs Hastalıkları uzmanı doktor Ersin Arslan'ı altı yerinden bıçaklayarak öldürmesinin ardından SES ve TTB öncülüğünde 1 günlük genel grev ilan edildi ve sabahın erken saatinden itibaren sağlık emekçileri hastaneler önünde hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacı ile nöbet tutmaya başladı.
Medya'nın yansıttığının aksine özellikle büyük illerde ve Gaziantep başta olmak üzere grev bir çok şehirde başarı ile tamamlandı. Poliklinikler tam anlamıyla durdu. 19 Nisan'da gerçekleşen bu grev daha önceki grevlerden farklıydı, çünkü bir refleks olarak gelişmişti, sendika, oda, ya da birlik ayrımı gözetilmeden  çok kısa bir sürede bütün sağlık emekçileri eyleme katılmıştı. Sağlık emekçilerinin sisteme öfke dolu sloganları adeta sokakları inletti.
Her ilde öncelikle hastanelerin bahçelerinde basın açıklamaları düzenlendi, daha sonra öğlen saatlerinde belirlenen noktalardan başlayarak beyaz önlüklerin yakalarında siyah kurdalelerle beraber Sağlık Müdürlüklerinin önüne siyah çelenkler bırakılarak eyleme sloganlarla devam edildi. Eylemde en çok atılan sloganlar, ''Ersin Arslan'ın katili sağlık bakanı!'', ''sağlıkta dönüşüm öldürüyor'', "sağlıkta ticaret ölüm demektir'' ve ''bakan istifa!'' oldu.
Basın açıklamasında özellikle sağlık bakanına sunulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasa Taslağının kabul edilinceye kadar bu eylemlere devam edileceği üzerinde duruldu. Yapılan bu grev ile beraber sağlık emekçilerinin mücadele azmi bir kere daha perçinlenmiş oldu ve emekçiler, sağlıkta özelleştirmelere yönelik mücadelede kararlı olduklarını bir kere daha göstermiş oldular.