AKP elini hastanemden çek!

İstanbul Bakırköy’de Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’yle birlikte, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve çevresindeki yeşil bölgeyi de içine alan arazinin satışı yeni düzenlemelerle tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine Bakırköy Kent Savunması’nın çağrısıyla 4 Haziran Pazartesi günü eylem düzenlendi.

KESK’e bağlı SES’in de çağrıcısı olduğu eylem Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde saat 14:00’de başladı. Sağlık emekçilerinin ve birçok çevre örgütünün katıldığı eylemde kitle “AKP elini hastanemden çek!’’, “sağlığımız satılık değildir!’’ sloganlarını atarak Başhekimlik önüne doğru yürüyüşe geçti.

“Ruh sağlığımla oynama” pankartının taşındığı eylemde milletvekillerinin de konuştuğu basın açıklamasına geçildi.

Basın açıklamasında ilk sözü Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu aldı. Mustafa Fazlıoğlu konuşmasında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yenileme adı altında tahliye edileceğini, 950 bin metrekarelik arazinin imara ve ranta açılacağını belirtti. Her defasında halkın kandırıldığını, otel ya da rezidans yapılmak istendiğini belirtti. Konuşmalar sık sık sloganlarla kesildi.

Bir diğer konuşmayı ise Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel yaptı. AKP hükümetinin otel yapamadığı yere Kamu Özel Ortaklığı projeleri kapsamındaki şehir hastanelerini yapmak istediğini, bu proje kapsamındaki hastanelerin özelleştirmelerden daha kötü olduğunu söyledi. Ayrıca bu sistemde hastanelerin şirketlere yaptırıldığını, yapan şirketlere doluluk garantisi verildiğini belirtti. Bu hastanelere gidilmese bile masrafların halkın cebinden çıkacağını ifade etti. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de bu proje kapsamına alınmak istendiğini ve on yıllardan beri binlerce kişinin bu hastanede sağlık hizmeti aldığını, hasta ve hasta yakınlarının mağdur olacağını, tedavilerinin yarım kalacağını ifade etti. Sadece hastaların değil binlerce sağlık emekçisinin de mağdur olacağını ayrıca sözlerine ekledi.

Katılımın yüksek olduğu eylemde “Sağlık hakkıma dokunma!’’, “Sağlık haktır satılamaz!’’ sloganları coşkulu bir şekilde atıldı. Eylem Bakırköy Özgürlük Meydanı’a yapılan yürüyüşün ardından son buldu.