Nestle İşçilerinden Ankara'da İsviçre Konsolosluğu Önünde Eylem

Nestle Çikolata'da 28 işçi, TİS görüşmelerinin ardından sendika seçme haklarını kullanarak Hak İş'e bağlı Öz Gıda-İş sendikasından ayrılıp Türk İş'e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına geçmiş,bunun üzerine işveren tarafından farklı gerekçeler bahane gösterilerek işten çıkartılmışlardı.

163 gündür direnişlerini sürdüren Nestle işçileri işe iade taleplerini bir kez de İsviçre konsolosluğu önünde gerçekleştirdikleri eylemle haykırdı.10 Aralık saat 11:00'da Ankara'da İsviçre Konsolosluğu önünde yapılan basın açıklaması polis ablukası altında gerçekleşti.

Yapılan basın açıklamasında merkezi İsviçre'de olan Nestle Çikolata'nın bu ülkeyi de temsil ettiği belirtilerek, konsolosluğun yapılan işçi kıyımına sessiz kalmaması çağrısında bulunuldu. Nestle'nin dünyanın her yerinde çalışanların sendikal haklarına saygılıyız masalını anlatmasına rağmen işçileri kıdemsiz,tazminantsız işten çıkartarak açlığa mahkum ettiği belirtildi. Bu direnişi tüm işçi sınıfının kurtuluşu için, gelecekleri için verdiklerini belirten işçiler, kazanana kadar mücadele edeceklerini, asla vazgeçmeyeceklerini, Nestle ve Sütaş işçilerinin zaferinin emeğin zaferi olacağını vurguladılar.

Basın açıklamasında söz alan Türk-İş temsilcisi ise direnişteki işçilere bugün destek vermeyenlerin yarın haklarını aradıklarında desteksiz kalacaklarını, bir ve birlikte olduklarını, direnen Nestle işçilerine Türk İş olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ardından söz alan sendika teşkilatlandırma sekreteri İbrahim Önem, dünya devi Nestle Gıda'nın işçi kıyımına devam ettiğini, dünyanın her yerinde çalışanlarını sömüren Nestle Gıda'nın maskesinin düştüğünü, ILO sözleşmesinin ve anayasal hukukun yok sayılarak 28 işçinin işine son verildiğini belirtti. Sendika sözcülerinin konuşmalarına sık sık ' İşimizi geri istiyoruz!', 'Atılan işçiler geri alınsın!', 'Yaşasın onurlu mücadelemiz!', 'İş ekmek yoksa barış da yok!', 'Susma sustukça sıra sana gelecek!', 'Birleşe birleşe kazanacağız!' sloganları eşlik etti.

Direnişteki Sütaş işçilerinin, Türk-İş ve Tez Koop-İş sendika başkanlarının da destek verdiği eylem, işçilerin çıkarına olan bir toplu iş sözleşmesi,yasal hakların tanınması ve çıkartılan işçilerin işlerine iadeleri taleplerini içeren mektubun elçilik sorumlularına teslim edilmesiyle sonlandırıldı.