Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Şube kongresine kadınlar ve taban inisiyatifi damgasını vurdu

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Genel Kurulu, 2 Mart 2014 Pazar günü (bugün) İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul emek mücadelesinde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşu ive açılış konuşmalarıyla başladı. Şube başkanı İsmet Akça’nın konuşmasının ardından direnişçi Greif işçileri adına Orhan Purhan bir konuşma yaptı. Genel kurulu direnişçi işçiler adına selamlayan Purhan, DİSK ve Tekstil sendikasının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği bir ortamda sendikal hareketin tüm bileşenlerinden ve sınıf dostlarından bekledikleri desteğin önemini vurguladı. Purhan’ın konuşmasının ardından “yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

İlk araya kadar geçen sürede sendikanın şube ve genel merkez düzeyinde var olan sorunlarının aşılmasına ve daha başarılı bir sendikal mücadelenin yürütülmesine dair önergeler sunuldu ve oylandı. Bu aşamada, Kamu Emekçisinin Sesi çalışmasını yürüten yükseköğretim emekçilerinin de aralarında bulunduğu bir grup şube üyesinin çağrısıyla başlatılan, tüm üyelere açık olarak sürdürülen, rutin olarak düzenlendiği güne referansla Cuma toplantıları olarak adlandırılan süreçte tartışılan ve genel kurula getirilmesi üzerinde mutabık kalınan bir dizi talep de önergeler arasında yer aldı.

Aralarında birim temsilcileriyle düzenli toplantılar yapılması, somut taleplere yönelik etkili eylemlerin düzenlenmesi, alanda aynı işkolunda yer alan diğer sendikalarla birlik yapılması, acil ve yakıcı sorunlara şube yönetimi düzeyinde müdahalelerde bulunulması, işyerlerindeki sorunlara karşı kolektif mücadelenin güçlendirilmesi, sendikal iletişimin ve aidiyetin arttırılması gibi başlıkların bulunduğu önergelerin tamamı, bir kısmı Genel Kurul'a getirilen benzer önergelerle ortaklaştırılarak kabul edildi. Yine, Genel Merkez Genel Kurulu'na sunulmak üzere de delegelik usülünün kaldırılması, genel merkezde bir üniversiteler sekreterliğinin oluşturulması, bölgesel düzeyde KESK işyeri temsilci toplantıları düzenlenmesinin sağlanması ve aidatların devlet eliyle değil, doğrudan sendika temsilcileri tarafından toplanmasının önerilmesi gibi önergeler de Şube Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cuma toplantılarının girişimiyle geniş bir imzacı grubuyla genel kurula sunulan bir diğer önerge ise Grefi işçilerinin direnişi ile ilgiliydi. Önergenin oy birliği ile kabul edilmesiyle genel kurul Greif fabrikasında süren işgali destekleyerek tüm üyelerini işçilerin başlattığı 1 yevmiyeni direnişle paylaş kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Önergelerin tartışılması ve oylanmasının ardından Yürütme kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu için oylamaya geçildi.

Kadın adaylar ve aldıkları yüksek oy oranları şubede kadın mücadelesini yürüten üyelerin çalışmalarının kongreye bir yansıması olarak anlamlıydı. Cuma toplantılarında bir araya gelen inisiyatifle birlikte en çok önerge veren ve genel kurula hazırlık yapanlar da kadınlardı.

Cuma toplantılarında bir araya gelen üye inisiyatifi Yürütme Kurulunda Barkına Asal ve Arif Ekinci’yi, Genel Merkez delegeliğinde ise Levent Dölek, Arif Ekinci ve Miris Meryem Kurtulmuş’u destekledi. İnisiyatifin desteklediği adayların hepsi mücadele içinde sivrilmiş sendika militanlarıydı ve açık, şeffaf tartışma süreçlerinin sonucunda belirlenmişti. Bu ön hazırlığın ve ilkeli duruşun etkisiyle Cuma toplantılarında bir araya gelen inisiyatifin Yürütme Kurulu ve Genel Merkez delegeliği için desteklediği adayların hepsi seçildi. Denetleme Kurulu için aday olan Kurtar Tanyılmaz ise yedek denetleme kurulu üyesi oldu.

Genel kurulda gösterilen bu başarı, kolektif bir hazırlık süreciyle, şeffaf tartışmalarla ve sendikanın acil ihtiyaçlarına yönelik önerilerle genel kurulun karşısına çıkan inisiyatifin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu tür taban inisiyatiflerinin önünün açık olduğunu gösterdi.