Hrant Dink’in katledilişinin 13. yılında İzmir’de anma

Hrant Dink’in katledilişinin 13. yılında İzmir’de anma

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni, Türk ve Ermeni halklarının birlikteliği için sarf ettiği çaba ile bilinen gazeteci Hrant Dink adına, katledilişinin 13. yılında İzmir’de bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile yapılan anma, saat 15:00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Unutmuyoruz, Affetmiyoruz” pankartı arkasında toplanılarak başladı. Anma için toplananlar, gerçekleştirilen basın açıklaması boyunca “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Katiller halka hesap verecek” ve “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganlarını attılar. Basın açıklaması metnini Eğitim Sen Şube Başkanı Necip Vardal okudu. Vardal, basın açıklamasında 13 yıldır adalet arayışlarının devam ettiğini vurgulayarak; “Hepiniz oradaydınız, hepiniz failsiniz. Çok iyi biliyoruz ki hepiniz o gün cinayet mahallindeydiniz. Polisinizle, jandarma istihbaratçınızla, valinizle hepiniz oradaydınız. Başta MİT ve Genelkurmay olmak üzere, polis, asker, yargı, bürokrasi; dolayısıyla da tüm bu devlet kurumlarının bağlı olduğu siyasi iktidar, yani AKP iktidarı, Hrant’ın hedef haline getirilmesinde, öldürülmesinde, öldürüldükten sonra faillerin üzerinin örtülmesinde doğrudan sorumludur. Bu nedenle 13 yıl önce Hrant’ı katleden zihniyeti hayatın her alanında çok daha yaygın ve yoğun olarak görmeye devam ediyoruz. Bu zihniyete karşı mutlaka ama mutlaka direneceğiz” dedi.

Devrimci İşçi Partisi de anmaya “Katillerden hesabı emekçiler soracak”, “Yaşasın işçilerin birliği hakların kardeşliği” yazılı dövizler ile katıldı. Anma, basın açıklamasının ardından sloganlarla sona erdi.