DİSK Limter-İş 14. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepo İşçileri Sendikası’nın (Limter-İş) 14. Genel Kurulu 16 Temmuz’da sendika binasında yapıldı. Genel kurul saat 11:00’de divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Kurul başkanı olarak Dev Yapı-İş’in Genel Başkanı Özgür Karabulut seçildi. Karabulut, genel kurulun programını okuduktan sonra, iş cinayetlerinde ve devrim mücadelesinde hayatını kaybetmiş tüm insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından Limter-İş’in Genel Başkanı Kanber Saygılı söz aldı. En son 4 yıl önce yapılan genel kuruldan bu yana ne yaşandığını kısa bir özet halinde anlatan Saygılı, konuşmasını işçi sınıfının bugünkü durumu ile bitirirken, tüm işçi sınıfını örgütlü mücadeleye çağırdı. Saygılı’dan sonra mali raporun aklanması yapıldı ve daha sonra seçim listeleri hazırlanıp seçim yapıldı. Seçimin ardından genel kurul sona erdi.