Cihan yoldaşla dayanışma mesajları dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor!

Adı gibi cihan sosyalizminin savaşçısı ve bu uğurda bir cihan partisinin inşası için mücadele eden DİP ve Dördüncü Enternasyonalin Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK-CRFI) neferi olan M. Cihan Yılmaz yoldaşımıza uluslararası dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Aşağıda İtalya’dan, Finlandiya’dan Rusya’dan dört farklı örgütten yoldaşlarımızın dayanışma mesajlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Finlandiya

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK-CRFI) Finlandiya seksiyonu Marksist İşçi Birliği adına, yoldaşımız Mustafa Cihan Yılmaz ve devrime katılmış olan diğer aktivistlerin Türk polisi tarafından hoyratça tutuklanmasıni güçlü bir biçimde kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Yaşasın Türkiye işçi sınıfının ve gençliğinin başkaldırısı!

Yaşasın DİP!

10.10.2013

Marksist İşçi Birliği adına, Jani Poimala 

* * * 

Rusya

DİP’in tüm üyelerine,

Sevgili Yoldaşlar!

Rusya Komünistlerinin Partisi (RPK)’nin Yürütme Komitesi (YK) olarak, DİP’in öncü militanlarından yoldaş Mustafa Cihan Yılmaz’ın ve Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinin tutuklanmasının bizi ülkenizdeki iktidara karşı öfkelendirdiğini belirtmek isteriz.

Benzer durumlar bizim, yani günümüz Rusyası komünistleri, için de alışıldık bir hal aldı. Türkiye’de Erdoğan ve çevresi gibi, Rusya’da da Putin ve etrafındaki yiyiciler de son dönemdeki başkanlık seçimlerinde elde ettikleri başarılar yüzünden  başları dönmüş durumdadır. Ancak kitlesel protestolarla karşılastıklarında bu sarhoşluğun yerini korku aldı. Bu korku kendini sol politik güçlerin militanlarına yönelen sınıfsal zulüm ile kendini gösterdi.

Bizde Moskova’da secimlere hile karistirilmasina ve yurttaşların sosyal haklarinın ihlaline karsi barışçı bir protesto yürüyüşü yaparken tutuklanan otuz gösterici, asılsız suçlamalarla, bir buçuk yıldır hapishanede tutuluyor. Sizde de, birkaç ay devam eden hükümet karşıtı yoğun gösterilerden sonra hükümet, topluma korku salmayı amaçlayan birtakım sert önlemler alıyor.

Devrimci İsci Partisi önderliğine ve militanlarına oligarşik-bürokratik rejime karşı verdiğimiz mücadelede bize verdikleri destek icin minettarız. RPK de Türkiye’deki politik tutsakların serbest bırakılması için uluslararası bir kampanya düzenlenmesinde ve ülkenizdeki ilerici güçlerin Erdoğan’ın otoriter rejimine karşı bir birlik oluşturmasında üstüne düşen görevleri yerine getirecektir.

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

RPK YK

12 Ekim 2013      

* * * 

İtalya

Cihan Yılmaz ile Dayanışma Kararı

Komünist İşçi Partisi’nin (PCL-Partito Comunista dei Lavoratori) Siyasi Komitesi Türkiye’de, merkezi İstanbul Taksim’de olmakla birlikte ülkenin bütün büyük kentlerine yayılmış olan halk isyanından sonra tutuklanan ve gözaltına alınan yoldaşlarla tam bir dayanışma içinde olduğunu beyan eder.

Özel olarak, kardeş partimiz Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) Antalya şehrinde mücadele eden militanı Mustafa Cihan Yılmaz’la tam bir dayanışma içindeyiz. Erdoğan hükümetinin halkın kitlesel mücadelesi esnasında ve sonrasında başvurduğu şiddetli baskı, mücadelelerin devrimci bir yükselişe dönüşebileceği konusundaki korkusunun bir ifadesidir.

DİP’in bütün militanlarıyla uğrunda tutarlı olarak mücadele ettiği de budur: hareketin işçi sınıfının yönetici güç olarak içine girmesiyle sosyalist bir yöne doğru evrilmesi. Öyleyse, Erdoğan’ın her geçen gün gericileşen İslamcı rejimine karşı mücadele eden, işçi sınıfı hareketinden ve ilerici çevrelerden herkes ile kardeşçe bir dayanışma içindeyiz.

-          Mustafa Cihan Yılmaz’a ve Türkiye’de yaşanan halk isyanının bütün tutsaklarına özgürlük!

-          DİP’le ve devrimci politik çizgisi ile dayanışma!

-          Erdoğan rejimi yıkılsın!

-          Türkiye’ye bir emekçi hükümeti gerek!

-          Ortadoğu’da, Avrupa’da ve dünyada devrimci ve sosyalist bir alternatif için mücadeleye!

PCL Siyasi Komitesi

Bolonya, 13 Ekim 2013

* * * 

Rusya

DİP üyelerine,

Sevgili Yoldaşlar, Rusya Marksist Örgütler Birliği (AMO) olarak, dünya çapında kapitalizmin hakimiyetine karşı verilen mücadelenin şanlı davasına güçlü bir biçimde katkı sunan ve gericiliğe karşı bütün gücüyle direnen DİP ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin, aralarında DİP üyelerinin de bulunduğu militanlara son aylarda gösterdiği sınıf düşmanlığı isyan hareketinin Türkiye siyasal hayatı üzerindeki nüfuzundan ve etkisinden doğmaktadır.

Dünya kapitalizmi birkaç yıldır ağır bir krizin içinden geçerken, devletler ve çok uluslu şirketler arasında çeliskileri de tırmandırıyor. Ancak kapitalist sistemin doğrudan kendisine yönelik bir tehdit ortaya çıktığında, sınıf içi anlaşmazlıklar bir tarafa bırakılıyor. Sistemin kendini korumaya yönelik araçları derhal devreye sokulurken, insan hakları üzerine edilen yaldızlı sözler bir anda unutuluveriyor ve ister Türkiye’de ister Rusya’da ya da dünyanın başka bir ülkesinde olsun, insanın insan tarafından sömürüsüne dayalı bu sisteme karşı çıkan yoldaşlarımız demir parmaklıkların ardına hapsediliyor. Bu nedenle, tutsak edilmiş devrimcilerin serbest kalmasını sağlamak, herkesten önce, devrimcilerin önünde duran bir görevdir. Sizin  6 Mayıs 2012’de yasadışı bir biçimde tutuklanan Rus eylemciler için bize destek verdiğiniz gibi biz de DİP üyesi Mustafa Cihan Yılmaz ile Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Ayşe Deniz Karacagiler ve Murat Sezgin’in serbest bırakılması için verilen mücadeleyi destekleyeceğiz.

Dünya sosyalizminden sınıfsız dünya toplumuna!

Rusya Marksist Örgütleri Birliği St. Petersburg Konseyi

14 Ekim 2013

 

Bu mesajlar Gerçek Gazetesi'nin Kasım 2013 tarihli 49. sayısında yayınlanmıştır.