İstanbul Teknopark işçileri, İTO'nun kapısına dayandı

İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul Projesi'nde çalışan içlerinde mühendis ve mimarların da bulunduğu işçiler, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle projenin kasası olan İstanbul Ticaret Odası merkezi önünde 28 Aralık Cuma günü eylem yaptılar.

Bir kamu projesi olan Teknopark İstanbul, Savunma Bakanlığından alınan fon ile yapılıyor. Bu fonun İstanbul Ticaret Odası'na aktarıldığını ve buradan da taşeron firmalara verildiğini öğrenen projenin taşeronu Uzunlar İnşaat'a bağlı işçiler alacaklarını almak için İstanbul Eminönü'nde bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasından sonra işçiler, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri tarafından görüşme yapmak için İTO binasına çağrıldılar. Tekonopark işçileri, bir heyet seçti ve görüşme başladı. 

Görüşmeden bir sonuç çıkmaması üzerine işçiler, haklarını alana kadar belirlenen günlerde İTO'nun önünde olacaklarını belirttiler.