M.İ.Turan'ın Bilinmeyen Yönleriyle Mustafa Suphi'nin Partisi isimli kitabı çıktı

Mehmet İnanç Turan'ın Bilinmeyen yönleriye Mustafa Suphi'nin Partisi isimli kitabı Etki Yayınevi'nden çıktı. Aşağıda kitabın tanıtım metnini yayınlıyoruz. 

Bu çalışma Mustafa Suphi’nin kurduğu TKP’nin (Türkiye Komünist Partisi’nin) tarihi ve siyaseti üzerinedir. Ne var ki, bir TKP tarihi olarak algılanması doğru olmaz.

TKP’nin geçirdiği evrim süreçleri üç nokta belirginleştirilerek incelenmiştir. Birinci alan, TKP’nin burjuvaziyle ilişkilerini kapsamaktadır. İkinci alan burjuvazinin iktidarına karşı TKP’nin savunduğu devrim sorununu içermektedir. TKP’nin savunduğu devrim anlayışı, TKP programları üzerinden eleştiri süzgecinden geçirilmiştir. Üçüncü alan ise TKP’nin likidasyon süreciyle ilgilidir.

Bu kitap bir tarih ve siyaset çalışması olduğundan dolayı belgelere dayanmaktadır. TKP arşivi büyük ölçüde gözden geçirilmiş, konuyla ilgili belgeler aktarılmıştır.

TKP’nin sıralarından Nâzım Hikmet gibi binlerce komünist yetişmiştir. Yaşamlarını partileri için ortaya koymuşlar; işkenceye, hapis yaşamına, sürgüne katlanmışlardır. Mustafa Suphi’nin partisine emeği geçmiş, daha hâlâ siyasal kimliğini koruyan tüm TKP üyeleri saygıyı ve onuru hak eder. TKP geleneğinin eleştirisel incelenmesi, ideolojik yanlışların gösterilmesi, onların kavgalarını lekelemez. 

Mustafa Suphi’nin Ekim Devrimi içinde oluşmuş devrimci geleneğinin canlanmasına bu kitabın yardımcı olması umuduyla…