Topbaş'ın vaadi kabahatinden büyük

Adaylığı açıklandıktan sonra Kadir Topbaş taşeron itfaiyecilere ve zabıtalara sözleşme vaadinde bulundu. Oysa Topbaş sadece belediye başkanlığına talip değildir. Hali hazırda belediye başkanıdır. Dolayısıyla işçilerin bir mağduriyetlerini gidermek için yetki ve sorumluluk sahibidir. İtfaiye ve zabıta başta olmak üzere tüm taşeron belediye işçilerinin kölelik koşullarında çalıştırılmasının sorumluluğu Topbaş’a aittir. Vaat görüntüsü altında söyledikleri işçilere şantaj yapmaktır.

Kadir Topbaş, Erdoğan tarafından AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildikten sonra ilk vaadini taşeron işçilerine yaptı. Saraçhane’deki Belediye binası önünde topladığı kalabalığa seslenen Topbaş, itfaiye ve zabıta bünyesinde taşeron olarak çalışan işçileri sözleşmeli yapma sözü verdi.

Nereden tutsanız elinizde kalır. Öncelikle taşeron çalışmanın yasal olarak uygulanamayacağı iki yer sayılmak istense bunlardan ilki itfaiye ikincisi de zabıta olurdu. Zira yasaya göre taşeron çalışma ancak asıl işin yardımcı işlerinde söz konusu olabilir. İtfaiye ve zabıta bünyesinde çalıştırılan taşeron işçileri ise bizzat itfaiyecilik ve zabıtalık yani asıl işin kendisini yapmaktadır. İtfaiyecilerde aynı işi yapan işçiler farklı statülerde çalıştırılarak bölünüp parçalanmakta, örgütsüz bırakılarak, sömürü ve baskıya açık hale getirilmektedir. Bu işçilerin önemli bir kısmı Topbaş tarafından hali hazırda yasadışı olarak taşeron vasıtasıyla kölelik koşullarında çalıştırılmaktadır. Topbaş’ın yapması gereken bir vaat olarak değil derhal bu yasadışı uygulamaya son vererek işçileri kadroya geçirmesidir.

Kadroya geçirilmekten bahsediyoruz. Dikkat edin Topbaş, sözleşmeli statüye geçirmekten bahsediyor. Tekel işçilerinin direnişi ile kamuoyu tarafından yaygın biçimde öğrenilen 4-C’li statü de sözleşmeli bir statüdür ve taşeron çalışma gibi hem geçicidir, hem güvencesizdir hem de düşük ücretlidir. Bu durumda Topbaş yeniden seçilme durumunda itfaiye ve zabıta çalışanlarına kırk katır yerine kırk satır vaat etmektedir.  

4-C yerine kadrolu işçi statüsüne geçirse bile rezillik bitmiyor. Çünkü Topbaş sadece belediye başkanlığına talip değildir. Hali hazırda belediye başkanıdır. Dolayısıyla işçilerin bir mağduriyetlerini gidermek için yetki ve sorumluluk sahibidir. İtfaiye ve zabıta başta olmak üzere tüm taşeron belediye işçilerinin kölelik koşullarında çalıştırılmasının sorumluluğu Topbaş’a aittir. Vaat görüntüsü altında söyledikleri işçilere şantaj yapmaktır. Samimi ise derhal tüm işçileri kadroya geçirir. Seçimleri beklemez. Ama tabii ki samimi değildir. Propaganda yapayım derken suçlarını itiraf etmektedir. Özrü kabahatinden büyük misali, vaatleri kabahatlerinden büyüktür.