Tek tip kıyafet giydiremeyeceksiniz!

696 sayılı KHK 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı. Bu kararnamenin 103. maddesi ile ceza kanununa bir ek yapılmış, tutuklu ve hükümlüler için tek tip kıyafet uygulaması resmen hüküm altına alınmıştı. Madde metnine göre uygulama yönetmelikle belirlenecek, yönetmelik ise bir ay içinde yürürlüğe konulacaktı. Bir aylık süre Ocak ayının sonunda doldu. Ancak ortada yönetmelik yok. Bu gecikmenin nedeni öyle görünüyor ki hapishanelerden yükselen direniş sesleridir.

Daha önce tek tip kıyafetin tarihini ayrıntılı olarak anlatmıştık (http://gercekgazetesi.net/gundemdekiler/osmanlidan-erdogan-turkiyesine-tek-tip-kiyafet). Osmanlı’dan devralınan bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950’lerde gündeme gelmiş, 1980’de uygulanmaya çalışılmıştı. Ancak uygulanamadı. Hapishaneleri yeniden şekillendirmeye çalışan sıkıyönetim komutanları devrimci tutsakların direnişleriyle, açlık grevleriyle, ölüm oruçlarıyla karşılaştı. Şekillendirmeye çalıştıkları hapishaneler birer direniş sahnesine dönüştü. Devrimci tutsaklar bedeller ödeyerek bu mücadeleyi kazandı. Bu kararlı direniş karşısında yenik düşen devlet 1988 yılında tek tip kıyafet dayatmasından vazgeçmek, uygulamayı tamamen kaldırmak zorunda kalmıştı.

2017 yılında da Guantanamo’ya özenen Tayyip Erdoğan’ın bir lafıyla tek tip kıyafet yeniden gündeme gelmiş oldu. Henüz düzenleme yokken, yalnızca söylentiler varken bile hapishanelerden “tek tip elbise giymeyeceğiz” sesleri yükselmeye başladı. Bir günde kararname çıkartıp hukuku baştan aşağı değiştirebilen, hızla onbinlerce insanı kararnameyle işinden edenler nasıl oluyor ki bir yönetmeliği bir aydan fazla süredir çıkaramıyorlar?

Bunun tek bir izahı vardır: korku. Burası 1980 hapishane direnişlerini görmüş Türkiye’dir. Burası Guantanamo işkencehanesi değildir! Düzenleme getirmek, kıyafetleri hızla dikmek kolaydır. Ama o kıyafetleri devrimci tutsaklara giydirin giydirebiliyorsanız!