25 Kasım’da kadınlar şiddete karşı alanlardaydı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar, çeşitli kentlerde meydanları doldurdu. Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı yürüdü.

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, eylemlere “Erkek şiddetine karşı öz savunma örgütlenmeleri kuralım!”, “Öz savunma haktır yargılanamaz!”, “Kadına yönelik suçlara ağırlaştırılmış caydırıcı cezalar uygulansın!”, “Kadına karşı taciz ve tecavüzde haksız tahrik indirimine son!”, “İyi hal indirimi kaldırılsın!”, “Sığınma talep eden her kadına sigortalı güvenceli iş verilsin!” ve “İyi aydınlatılmış sokaklarda, kamu ulaşımı yaygınlaştırılsın!” yazılı dövizlerle katılarak kadınların taleplerini yükseltti.

İstibdad rejimi İstanbul’da 25 Kasım yürüyüşüne saldırdı 

Binlerce kadın Taksim Tünel meydanında toplandı. Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı her sene olduğu gibi kadınlar Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürümek için saat 17.00’da buluştu.

Tünel Meydanı’nda “Yaşasın kadın dayanışması!”, “Kadın cinayetleri politiktir!”, “Münferit değil erkek şiddeti!” sloganlarıyla bekleyen kadınlar yürüyüşe başladıklarında bu kez karşılarında polis şiddetini buldu. İstibdad rejimi bir kez daha kadına yönelik suçların faillerini, kadın katillerini aklarken kadınların mücadelesinin önünde engel oluşturduğunu gösterdi. Önce İstiklal caddesine çıkan sokaklar kapatıldı, Galatasaray Meydanı bariyerlerle çevrildi, koruma talep eden kadınlar için yeterli polis “bulunamazken” kadınların yürüyüşünü engellemek için Tünel’e polis yığınağı yapıldı. Ardından yürümek isteyen kadınlara polis biber gazıyla ve kalkanlarla saldırdı. Kadınlar uzun süre dağılmayarak, sloganlarla hem erkek şiddetine, hem de polis engeline öfkelerini gösterdi.

Eskişehir'de 25 Kasım eylemi

Eskişehir’de kadınlar, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18:00’da Espark önünde bir araya geldi. “Susmaya niyetimiz yok” yazılı pankartın ardında; şiddete, tacize, tecavüze karşı Adalar Migros önüne yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık “Jin, jiyan, azadi”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Öz savunma haktır, yargılanamaz” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete, nafaka hakkı dahil olmak üzere kadınların haklarının gasp edilmeye çalışıldığına vurgu yapıldı. Kadınların sahip oldukları bütün hakları mücadeleyle kazandıkları, ne olursa olsun bu haklardan vazgeçmeyecekleri ifade edildi. Ayrıca basın açıklamasında, Flormar işçilerinin direnişi selamlandı. "Flormar değil, direniş güzelleştirir" diyerek basın açıklaması sonlandırıldı. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

25 Kasım 2018 İzmir

İzmir’de 25 Kasım yürüyüşü

İzmir Kadın Platformu çağrısıyla Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen yüzlerce kadın
"Şiddete karşı kadınlar birlikte güçlü" pankartı arkasında yürüdü.  Yürüyüş esnasında sıklıkla “Kadın cinayetleri politiktir” , “Yaşasın kadın dayanışması”, “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında Flormar işçilerine selam gönderilerek “Flormar işçisi yalnız değildir” sloganı atıldı. Yürüyüş  Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklaması ile son buldu.

Basın açıklamasında ekonomik krizin en çok kadınları etkilediği vurgulandı: “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, emeğiyle geçinenlere ciddi bir darbe vurdu. Bu ekonomik kriz etkisini kadınların yaşamında daha etkili gösteriyor. İşten ilk atılanlar kadınlar oluyor. Ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet artıyor. Evlerde, işyerlerinde, okullarda, kampüslerde, fabrikalarda bizleri hapsetmeye çalıştıkları karanlığa ‘hayır’ diyoruz”. Eylem basın açıklamasının Kürtçe ve Arapça dillerinde de okunmasıyla sona erdi.

25 Kasım 2018 Çorlu

Çorlu’da kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı mücadele çağrısı

Çorlu Kadın Platformu, saat 15:00’te Çorlu Heykel Meydanı’nda biraraya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, ayrımcılığa, cinsiyetsiyetçiliğe, yoksulluğa, işten çıkarma ve ihraçlara, kadın emeği sömürüsüne, kadın düşmanı politikalara, iyi hal indirimine SON!” yazılı pankartla gerçekleştirilen eylemde sık sık “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun”, “Erkek vuruyor, devlet koruyor” sloganları atıldı.

Basın açıklaması emekçi kadınlara mücadele çağrısının yer aldığı şu sözlerle sona erdi: “Kadına yönelik şiddet de, kadın cinayetleri de, ayrımcılık da, kadınların maruz kaldığı baskılar da kader değil. Bedenimize, yaşamlarımıza, haklarımıza, geleceğimize göz diken erkek egemen kapitalist sistemin eseri.  Çorlu Kadın Platformu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun 25 Kasım’da mücadeleyi yükselten kız kardeşlerimizle, tüm kadınlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Çorlu’nun emekçi kadınlarını, tüm kız kardeşlerimizi haklarımıza, geleceğimize, yaşamlarımıza sahip çıkmak için erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”