İzmir'de işçiler grev hakkı için mücadelede

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ  ve İZELMAN şirketlerinde toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanınca grev kararı alınmıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi, sendika bürokrasisinin göz yumması ile hukuksuz olarak ilgili işkollarını grev yasağı kapsamında göstererek Yüksek Hakem Kurulu'na başvurmuştu. Yüksek Hakem Kurulu da teamüllere aykırı biçimde tek taraflı başvuruyu işçilerin aleyhine karara bağlamıştı. Bunun üzerine İZENERJİ işçilerinin basıncıyla Genel-İş 2 No'lu Şube karara itirazda bulundu.

Bugün dava başlamadan önce, adliye önünden yürüyerek mahkeme önünde yerlerini alan yaklaşık 250 işçi grev hakkını almak için sloganlarını haykırıyordu. Mahkeme işçileri haklı buldu. "Grev hakkımız gaspedilmez!", "Sözleşme hakkımız, grev silahımız!", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz!", "Zafer direnen emekçinin olacak!" sloganlarının atıldığı eylem, mahkemenin işçilerin lehine karar vermesi ile son buldu.