İzmir'de Büro Emekçileri hak gasplarına karşı grevdeydi

"İnsanca yaşam, güvenceli iş, güvenceli gelecek" için alanlara çıkan Büro emekçileri 27 Şubat'ta Türkiye genelinde 1 günlük grev yaptı. Grev, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından gerçekleştirildi.

Sabah 09:30'da başlayan eylemde emekçiler, Basmane'den eski Sümerbank önüne yürüdüler. Burada yapılan basın açıklamasında, vergi politikalarının emekçileri yoksullaştırmanın en etkili aracı haline geldiği, genel olarak kamu çalışanlarının yoksulluk sınırı altında yaşadığı ifade edildi. Kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, performans uygulamalarının dayatıldığı ve il içi / il dışı rotasyon tehditleriyle karşı karşıya oldukları bir süreçte  kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının elinden alınmak istenmesine karşı mücadeleyi yükselteceklerini söyleyen BESliler, KESK’e yönelik son operasyonlara da tepki gösterdi.

Büro emekçileri, konfederasyonları KESK tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.481 TL.'nin taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmesi,her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına son verilmesi, 50 ve üzeri personel çalışan tüm merkezlerde kreş açılması, yeteri kadar lojman sağlanması, iş yoğunluğunun azaltılabilmesi için zorunlu mesai uygulamaları yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmesi taleplerini haykırdılar.

Sağanak yağmura rağmen coşkuyla gerçekleştirilen ve "İşte Sendika, İşte BES",  "Savaşa Değil, Emekçiye Bütçe", "Zafer Direnen Emekçinin Olacak", "İnadına Sendika, İnadına KESK" sloganlarının atıldığı eyleme DİP militanları da destek verdi.