On binlerce sağlık emekçisi Sıhhiye meydanındaydı

Sağlık emekçilerinin 'Sağlıkta özelleştirmeye karşı çok ses tek yürek' eylemi 14 Mart Tıp bayramı öncesi 13 Mart'ta Ankara Sıhhiye meydanında yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Ebeler Derneği, Hemşireler Derneği, Dev-Sağlık İş, Türk Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği ve daha pek çok meslek kuruluşundan on binlerce sağlık emekçisi Türkiye'nin dört bir yanından gelerek saat 11:00'da Ankara Gar'ının önünde toplandı. Bir çok sendika ve siyasi partinin de destek verdiği yürüyüşün tamamlanması kalabalık nedeniyle iki buçuk saati buldu.

Özellikle geleceklerini güvence altında göremeyen tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin kendi pankartlarıyla yoğun olarak katıldığı gözlendi. Attıkları sloganlarla performansa dayalı çalışma biçiminin ve 36 saatlik nöbet sisteminin kölece çalışma ve sağlıkta ölüm demek olduğunu vurguladılar. Genel olarak ise aile hekimliğinin niteliksizliğine, taşeronlaşma getirmesine, güvencesiz çalıştırılmaya ve hastanelerin satılmasına vurgu yapıldı. Özgür Sağlık Öğrencileri ise "anadilde eğitim, anadilde sağlık" talepleriyle eylemde bulunurken, kortejlerden sık sık "genel grev, genel direniş" sloganları yükseldi.

Alanda ise konuşmalar, Tekel işçilerinin mücadelesine gönderme yaparak benzer şekilde sağlık çalışanlarının da Ankara'da olduğu vurgusuyla başladı. Hükümetin sağlık alanındaki yenilikler için öne sürdüğü yalanlar, tek tek sayılarak gerçekte ne olduğu açıklandı. Bu arada eylem boyunca platformda yer alan, içinde sağlık çalışanlarının da olduğu ritim grubu konuşmalara eşlik etti. Kurum temsilcilerinden ise ilk konuşmayı Türk Tabipleri Birliği Başkanı yaptı. Bu eylemin başlangıç olduğunu, performansa karşı, güvenceli çalışma ve parasız sağlık hakkı için mücadelelerine devam edeceklerini, muhatap alınmadıkları taktirde greve gideceklerini söyledi. Dev-Sağlık İş başkanı ise yaptığı konuşmada bir çok kentte taşeron sağlık işçilerinin direnişte olduğunu, sağlıkta ve her yerde taşeronu kaldıracaklarını söyledi. Başka bir çok meslek kuruluşu temsilcisinin konuşmasının ardından eylem Ezginin Günlüğü grubunun konseri ile devam etti.