Antalya'da grev yürüyüşü

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB üyeleri Taksim Gezi Parkı’na gerçekleştirilen saldırılara karşı “Polis şiddetine ve meydanların etrafındaki ablukaya son verilsin” şiarıyla bir günlük uyarı grevine çıktı.

Antalya’da greve çıkan işçiler, emekçiler ve greve desteğe gelenler 17 Haziran 2013 pazartesi günü, saat 11.00’de Aydın Kanza Parkı’nda buluşarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüş sırasında ve alanda sık sık “Her yer Taksim, her yer direniş”,” Her yer Kızılay, her yer direniş”, “Taksim’e selam, direnişe devam”, “ Taksim’de düşene, dövüşene bin selam“ sloganları atıldı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’na gelen kitle burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grevi gerçekleştiren kurumlar adına basın açıklamasını Antalya KESK dönem sözcüsü Eğitim-Sen başkanı Nurettin Sönmez okudu. Açıklamada Gezi Parkı direnişçilerine ve farklı illerde Gezi Parkı direnişi ile dayanışmak için alanlara çıkan insanlara karşı uygulanan polis şiddetinin sorumlularının, başta son yapılan miting konuşmasıyla AKP hükümeti, emirleri uygulayan Valiler ve kolluk kuvvetleri olduğu vurgulandı. Metin şu cümlelerle sonlandırıldı; “Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu saldırganlığının durdurulmasının bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız. Bu nedenle AKP hükümetinin polisi tarafından uygulanan şiddete derhal son verilmesini ve başta Taksim Meydanı olmak üzere şehirlerin meydanlarında uygulanan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz.”

Eylem okunan basın açıklamasının ardından atılan sloganlarla sonlandırıldı.