Şırnak’taki maden katliamı ile ilgili Kocaeli’de basın açıklaması yapıldı

Şırnak’ta meydana gelen maden katliamıyla ilgili, Kocaeli’de Sağlık Emekçileri Sendikası’nda 21 Ekim Cumartesi günü basın açıklaması yapıldı.

Şırnak’ta kaçak olarak işletilen madende güvencesiz çalışma şartları sonucu göçük meydana geldi ve 7 işçi hayatını kaybederken 1 işçi yaralandı. Basın açıklamasında bunun ilk olmadığı, 2014’ten bu yana kaçak olarak işletilen madenlerde 14 işçinin can verdiği ve 2014’ten 2015’e kadar 3 kez göçük meydana geldiği vurgulandı. Ayrıca ülkemizin sermaye için ucuz iş gücü bölgesine çevrilmiş olması işçi cinayetlerinin yaşanmasının en büyük sebebinin olduğuna değinildi.

Basın açıklamasında; gelinen son noktada bütün cinayetlerin, taşeron ve güvencesiz çalışma şartlarının tek sorumlusunun sermayenin kâr hırsı olduğu, bu durumun ‘’fıtrat’’ olmadığı iş cinayetlerine karşı emekçiler ile birlikte tüm emek dostlarının beraber mücadele etmesi gerektiği hatırlatıldı.