İzmir'de metal grevine hazırlık toplantısı

Devrimci İşçi Partisi İzmir il örgütü, 29 Ocak'ta Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde başlayacak olan greve hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı bir yoldaşımızın grevin analizini yapıp, önemini vurguladığı sunumla başladı. Sunumda, grevin politik sonuçlarıyla yeni bir dönemin açılabileceği, metal sektörünün hem ekonomik anlamda hem de işçi sınıfının en militan işçilerini barındırması anlamında önemi vurgulandı. 12 Eylül darbesiyle bu sektördeki işçilerin Türk-Metal sendikasına mahkum edilerek kontrol edildiğini, son 2 yıldır bu işçiler içinde kıpırdanmaların arttığı ifade edildi.

MESS'in saldırıları püskürtülürse, tüm işçi sınıfına olduğu gibi Türk-Metal'de örgütlenen işçilere de moral olacağı, mücadelenin esas yol olduğunun görüleceği üzerinde duruldu. Merkezi düzeydeki katılımcı Levent Dölek yoldaşın, partinin hazırlıklarını anlatmasıyla toplantı devam etti. Partinin bu dönemde birinci önceliğini greve destek vermek olduğu vurgulandı. Metal İşçisinin Sesi bülteninin, grevin sesi olmasının hedeflendiği aktarıldı. Bültenin internet ve sosyal medyada da etkin bir şekilde kullanılacağı belirtildi.

Greve parti güçlerinin dışında diğer sendikaların da destek vermesini sağlamak, uluslararası dayanışma örmek için kardeş partilerle de ilişkiye geçildiği vurgulandı. Toplantının ikinci bölümünde sunuma devam edildi. İşçi sınıfının olduğu gibi sermaye sınıfının da teyakkuz halinde olduğu belirtildi. İlk saldırı hamlelerinin 6 işyerinde grev oylaması düzenletmek olduğu, patronların tehditlerini arttırması ve greve uzak duran kapsam dışı çalışanların da katılması nedeniyle demokrasicilik oyunu olduğu mahkum edildi.

Hükümetin grevi erteleme adı altında yasaklamasının bir diğer tehlike olduğuna işaret edildi. Bir yandan sınıfın belleği ve öncüsü olarak Devrimci İşçi Partisi’nin metal grevini ileri mevzilere taşınmasına katkı koyarken, öte yandan sınıfın mücadelesinin de partiyi nicel ve nitel olarak geliştireceği üzerinde duruldu. İzmir ve Manisa'da greve çıkan fabrikalarda, partili işçiler, liseli ve üniversiteli gençlik ile kadınların greve nasıl katkıda bulunabileceklerine dair son planlamalar konuşulduktan sonra toplantı son buldu.