İTÜ’de iş cinayetlerine karşı protesto yürüyüşü

5 Mayıs Cuma günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Murat Danacı, Elektrik Elektronik Binası’nın 3. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan iş cinayetinin ardından İTÜ İş Güvenliği Kulübü’nün çağrısıyla öğrenciler ve işçiler Maslak Kampüsü’nde bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Merkezi Derslik Binası (MED) önünde açılan dövizin arkasında toplanan öğrenciler ve işçiler “Çalışırken ölmek kader değildir”, “Taşeron çalışmak yasaklansın”, “İşçi ölümleri kader değildir” sloganlarıyla iş cinayetinin yaşandığı yere yürüdüler. Burada Murat Danacı şahsında çalışırken hayatını kaybeden bütün işçiler adına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından bir basın açıklaması okundu. Basın açıklamasında Murat Danacı’nın İTÜ’de son iki yılda hayatını kaybeden 3. taşeron işçi olduğu ve yaşanan ölümün sebebinin İTÜ’de süregelen esnek ve güvencesiz çalışma şartlarının olduğu vurgulandı. Bu sırada protestoyu gerçekleştiren öğrencileri kamera kaydına alan, gelen basın mensuplarına zorla kameralarını kapattırmaya çalışan özel güvenlik amirleri de rektörlüğün işçi düşmanı tavrını bütün arılığıyla gözler önüne serdi. Yapılan açıklamanın ardından iş cinayetinin yaşandığı yere karanfillerini bırakan öğrenciler eylemi sonlandırdılar.