Grev yürüyüşüne polis engeli

KESK ve TTB'nin çağrısıyla 13 Ekim Salı günü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde toplanan sendikalar, kitle örgütleri, dernekler ve siyasi kurumların yürüyüşüne, polis barikatı kuruldu. Saat 10.30'da hastane bahçesinde toplanan kitle, hastane içinde yarım saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

Yürüyüşte, "katil devlet hesap verecek", "hırsız, katil Erdoğan", "katil AKP" sloganları atıldı. Yürüyüşte, sağlık emekçileri greve davet edildi. Saat 11.00'de kalabalıklaşan kitle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ana kapısına geldi. Polis, yürüyüşün yasaklandığını, kortejin güvenliğini alamayacağını anons etti. Basın açıklamasından sonra kitlenin dağılmasını istedi. Polis anonsuna karşı, kitlenin kendi güvenliğini kendisinin alacağı, kimsenin polisten birşey beklemediği ifade edildi. Polisin bu tutumuna karşı, oturma eylemi başladı. Sendikaların ve meslek örgütlerinin temsilcilerini konuşmalar yaptılar. Bu esnada polisin hastaneyi çevrelemesi, kapıları kapatması yüzünden hastaların giriş ve çıkışlarıdan sorun yaşandı. Oturma eylemi esnasında

Ardından basın açıklaması okundu ve açıklamadan sonra sendikacıların çağırısıyla kitle dağıtıldı, eylem sona erdi.