Cerrahpaşa işçileri direnerek kazandı!

İstanbul Üniversitesi’nde çoğunluğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nda çalışan 11 taşeron işçisi yeni yılda taşeron şirketin değişmesi ile işten atılmıştı. 13 Ocak günü Dev Sağlık İş sendikasının öncülüğünde Cerrahpaşa’da çadır kurarak direnişe geçen işçiler 22 günlük mücadelenin sonunda işlerine geri döndü. Bu zaman zarfında yemekhane boykotları düzenleyen ve direniş çadırında mücadelelerini ve ekmeklerini paylaşan işçiler haklı bir zafer kazandı.

4 Şubat günü bir basın açıklaması ile mücadeleye destek veren sendikalar, üniversite çalışanları ve Kocamustafapaşa Dayanışması bir araya geldi ve birlikte kurulan direniş çadırı yine birlikte kaldırıldı. Eylemde sık sık atılan “bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları direnişin kazanılmasına rağmen devam eden haksızlıklara karşı mücadelenin süreceğini ifade ediyordu. Eylemde konuşma yapan Dev Sağlık İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, kazanılmış haklar ortadayken, mahkeme kararlarını uygulamayan idarecilerin yasadışı konuma geçtiğini vurguladı.

Cerrahpaşa direnişi kazanırken taşeron sorunu İstanbul Üniversitesi’nde gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Başta Eğitim-Sen olmak üzere çalışanların baskısıyla çeşitli fakültelerde taşeron işçilerine imzalatılmak istenen kölelik sözleşmeleri iptal ediliyor. Gelinen aşamada sendikaların birleşmesi ve sürecin peşini bırakmadan  iş yerinde sürgit devam eden ihlalleri denetleyen bir inisiyatif oluşturması gerekiyor.