Emekçiler ve ilçe halkı Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinin yıkılmasına karşı çıktı

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları ve ekipmanlarıyla kilometrelerce uzaklıktaki, inşaatı yeni tamamlanan ve ciddi eksiklikleri olan Tuzla Devlet Hastanesi’ne taşınma kararı sağlık çalışanlarının ve Kartal sakinlerinin tepkisine neden oldu. Taşınma kararını protesto etmek için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde hastane çalışanlarının, kitle örgütlerinin ve Kartal sakinlerinin katılımıyla 27.09.2017 Çarşamba günü saat 13.00’da hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında taşınma kararının, hiçbir ön hazırlık yapılmadan, hastane çalışanlarına ve hatta mevcut hastane yönetimine bile danışılmadan alındığı, hastane çalışanlarının barınma ve çocuklarının kreş, okul gibi alanlarına uzaklığı dolayısıyla mağdur edildiği vurgulandı. Ayrıca ilçe sakinlerinin on yıllardır hizmet veren hastanelerinden geri dönülemez şekilde mahrum edildiği belirtildi.

Taşınma kararının başlıca sebebi olarak gösterilen hastane binasının depreme dayanıksız olması gerekçesi inandırıcı değil. Yangından mal kaçırırcasına taşınma kararının uygulanması hastane yerleşkesinin rant kaygısının ağır bastığında dair kuşkuları arttırıyor.

Başta SES üyesi hastane çalışanları olmak üzere hastanemizin yerinde yıkılıp yeniden yapılmasını talep ediyoruz. Yıkılacak hastanemizin yerine AVM, otel gibi herhangi bir kâr amaçlı işletmenin yapılmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.