Dora Otel'de işçi kıyımına karşı eylem

İstanbul Dolapdere'de kurulu olan Dora Otel'de bayram süresi boyunca 13 işçi işten atılmıştı. Tüm Emek Sen örgütlenme mücadelesi verdiği otel önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Saat 11.00'de otel önünde toplanan sendika üyeleri ve siyasi yapılar, eyleme sloganlarla başladı. "Dora işçisi yalnız değildir, atılan işçiler geri alınsın, işçilerin birliği sermayeyi yenecek, sendika haktır engellenemez" sloganları atıldı. Basın açıklamasını sendika genel sekreteri İbrahim Akseloğlu okudu.

Akseloğlu, daha önce otelde iş durdurma yaptıklarını, bunun sonucu olarak işten çıkarılması düşünülen işçilerin işe devam ettiğini söyledi. İş durdurma sonucu yönetimin sendikayı tanıyacağını, "elbet sendikaya karşı değiliz" diye yönetimin şimdi işçileri işten çıkardığını söyledi. Sendikalı-sendikasız, Dora Otel'de işçi kıyımını yaşandığını belirten Akseloğlu, açıklamayı şöyle bitirdi: "Dora Otel işverenine bir kez daha sesleniyoruz, işten atılan arkadaşlarımız işe geri alınsın, anayasal bir hak olan sendika hakkımız kabul edilsin".

İşten atılan Tüm Emek-Sen üyesi Salih Sözüdoğru ve Muhammed  Uysal, servis bölümünde çalıştıklarını, sendikal faaliyetlerini açıktan yürüttüklerini, yönetimin mezhep ayrımına kadar ileri gittiğini, her türlü baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. İşten atıldıktan sonra patronun dışarıdan işçi ve stajyer getirttiğini ifade eden işçiler işe iadelerini talep ettiklerini söylediler.