Dora Otel'de işçi kıyımı devam ediyor

Dora Otel patronu işçi kıyımına devam ediyor. İstanbul Dolapdere'de bulunan Dora Otel'de işten atılan 13 işçiden sonra 1 öncü işçinin de işine son verildi.

Öncü işçi Zafer Cengiz, yıllık iznini kullanırken işten atıldı. Cengiz'in, işten çıkarılma gerekçelerinden birisi de "güler yüzlü olmamak". Cengiz'e gönderilen belgede, "yasa dışı iş durdurmak, iş durdurma eylemi yapan diğer personeli teşvik etme, otelin ticari itibarını zedeleme" gibi gerekçelere yer veriliyor.

Dora Otel işçileriyle dayanışma platformu kuruldu

Tüm Emek Sen'in çağrısıyla bir araya gelen siyasi kurumlar ve sendikalar, Dora Otel'de yaşanan işçi kıyımına  karşı bütünlüklü bir mücadele vermek için bir dayanışma platformu kurdular. Platformun açıklaması şöyle;

Emek dostu kurumlara ve çevrelere,

Tüm Emek Sen'de örgütlenen Dora Otel işçileri sendikalı olma haklarını kullandıkları için işten atıldılar. Ancak, Dora Otel işçileri, örgütlenme kararı ve iş durdurma ile işkollarında uzun yıllardır süren hareketsizliğe ve umutsuzluğa da dur dediler.

Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduklarının bilinciyle hareket eden Dora Otel işçileri güvenceli iş, insanca yaşam için yola çıktılar. Büyük halk hareketinin yaşandığı günlerde kendileri gibi olan emekçileri otellerde, lokantalarda, cafelerde barındırıp, tedavi ettiler.

Dora Otel işçileri;

8 saat çalışma, iş güvencesi, eşit işe eşit ücret, taşeron çalışmanın yasaklanması, sendikalı çalışma hakkı gibi kısaca sıralayabileceğimiz taleplerle örgütlendiler.

Dora Otel işçileri, mücadelenin devamlılığına olan inançlarını koruyarak, dayanışma ve birlik ile sorunlarımızın üstesinden geleceğimizin bilinciyle, Dora işçilerinin mücadelesini kazanmak için başlayıp ardından tüm grev ve direnişlerle dayanışma ağı oluşturmak için bir araya gelen kurum ve çevreler ile 'Dora Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu'nu oluşturdu.

Dayanışma ağının yaygınlaşması umudu ile tüm emek dostu kurum ve çevreleri 'Dora Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu'na destek vermeye ve katılmaya davet ediyoruz...

Mücadeleye devam, zaferimizin teminatıdır...

Katılımcı kurum ve çevreler;

Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası (Tüm Emek Sen), Nakliyat İş Sendikası, Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF), Devrimci İşçi Partisi (DİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Mücadele Birliği Platformu, Söz ve Eylem, Türkiye Komünist Partisi 1920 (TKP 1920)"
 
Dora Otel'de devam eden işçi kıyımına karşı saat 26 Ekim Pazar saat 13.00'de otel önünde platformun çağrısıyla bir basın açıklaması düzenlenecektir.