DİP, Bakırköy Belediyesi BYUAŞ grevini ziyaret etti

Devrimci İşçi Partisi, grevdeki Bakırköy Belediyesi BYUAŞ işçilerini ziyaret etti. 5 Nisan Pazar günü, Bakırköy Carousel önünde toplanan DİP'liler grev çadırının bulunduğu Özgürlük Meydanı'na kadar bir yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşte "Bakırköy Bel. BYUAŞ işçileri kazanacak! Taşeron yasaklansın, herkese güvenceli kadro" pankartı açıldı.

Saat 14.00'de başlayan yürüyüşte, ajitasyonlarla Bakırköy halkına grevle ilgili bilgi verildi.Halka, grevi sahiplenmesi ve grevdeki işçilere destek olması yönünde yapıldı. Taşeronu kaldırma sözü veren CHP'nin kendi belediyesinde taşeron zulmünü işçilere reva gördüğü vurgulandı. AKP, CHP ve MHP gibi düzen partilerinin yönetimde olduğu belediyelerin taşeroncu olduğu, "taşeronun yasaklanması" için mücadele verilmesi gerektiği anlatıldı.

Yürüyüşte sık sık "işçilerin birliği sermayeyi yenecek, BYUAŞ işçisi kazanacak, taşeron yasaklansın, Bakırköy işçisi yalnız değildir" sloganları atıldı.

Grev çadırında DİP'liler direnişçi işçiler tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Grev çadırı önünde Belediye İş 2 nolu şube başkan yardımcı Ercan Gürünlü direnişçi işçiler adına bir açıklama yaptı. İşçilerin evlerine gönderilen ihtarların grevin meşruluğunu ve haklılığını gölgeleyemeceğini ifade etti. "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı hep bir ağızdan gür biçimde atıldı.

Ardından sözü DİP temsilcisi aldı. DİP temsilcisi, 2 noktanın altını çizdi. Birincisi, işçi iradesinin grev çadırında var olduğunu, önemli olanın grev çadırının iradesini ezdirmemek olduğu ifade edildi. İkinci olarak grevi sahiplenme çağrısı yapıldı. Türk-İş'e bağlı sendikaların greve aktif destek vermesi ve Özgürlük Meydanı'nı işçilerle doldurması gerektiği ifade edildi. Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevini en çok DİSK'li işçilerin sahiplenmesi gerektiği, Genel-İş'in işverenle uyumlu biçimde grev kırıcılığı yaptığı ifade edildi. Devrimci İşçi Partisi'nin örgütlü olduğu işyerlerinde Bakırköy Belediyesi BYUAŞ işçilerinin grevini yaymaya çalıştığını ve bu yönde grevle dayanışma içerisinde olunması gerektiği söylendi.

"Yaşasın sınıf dayanışması, direne direne kazanacağız" sloganlarıyla açıklamalar sona erdi.