Anlaşma bozuldu, Bakırköy Belediyesi işçileri greve devam dedi

Bakırköy Belediyesi’ne bağlı 530 işçi toplu iş sözleşmesi kapsamında 19 Ekim günü anlaşmaya varmışlardı. Atılan işçilerin geri alınması talebinin dışında diğer tüm maddelerde mutabakat sağlanmış, bunun üzerine Belediye İş 2 Nolu sendika yine 19 Ekim itibariyle grevi bitirmişlerdi.

20 Ekim günü ise belediye başkanı Bülent Kerimoğlu maddelere yeni bir protokol ekledi. Eklenen madde, işçilere ödenecek ücretler belediye bütçesini aşarsa açığı kapatmak için işçilerin maaşlarında kesintiye gidilmesini düzenliyordu. Bu madde işçiler ve sendika tarafından kabul görmedi, anlaşmadan geri dönüldü. Grev devam ederken belediye başkanı tiyatro işçilerini de toplu sözleşme kapsamı dışında bırakmak istemişti. Fakat işçiler bu konuda taviz vermemiş, geri çekilen belediyenin kendisi olmuştu. İşçiler aynı kararlılığı şimdi ek protokol maddesi için gösteriyor ve greve devam diyor.

İşçiler 21 Ekim’den itibaren aynı yerlerinde, çadırlarında sloganlarla direnişlerine devam edecekler. Bakırköy Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu da ayak oyunlarında Avcılar Belediye başkanı Handan Toprak’ı aratmıyor. Ama kazananlar ayak oyunları yapanlar değil direnenler olmuştur. “Zafer direnen Bakırköy işçisinin olacak!”