Cargill işçisi sendikalaşana kadar mücadeleye devam edecek

Cargill yönetimi, 17 Nisan Salı günü nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi ve daralmayı sebep göstererek 14 işçiyi işten çıkarmıştı. Bizler fabrika yönetiminin bu bahanesinin tutarlı hiçbir yanı olmadığını, asıl amacın sendikalaşmayı engellemek olduğunu söylemiştik. Zira atılan işçiler bu fabrikada yıllarca emek vermiş, fabrika yönetimi tarafından performans beğenimi sebebiyle “ikramiye” verilmiş işçilerdir.

24 Nisan Salı günü saat 16.00’da Tek Gıda-İş sendikasının çağrısıyla Cargill fabrikasının önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına geçtiğimiz yıllarda Sütaş ve Nestle grevlerinde direnen işçiler, emek örgütleri, siyasi partiler, sendika yöneticileri destek verdiler. Yapılan basın açıklamasında işten çıkarılan işçiler geri dönünceye, sendika fabrikaya girinceye kadar mücadeleye devam edileceği söylendi. Ayrıca işçiler asıl amaçlarının fabrikaya sendikanın girmesi olduğunu söylediler. Basın açıklaması sırasında “Sendika hakkımız söke söke alırız!”, “Atılan işçiler geri alınsın!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok!” sloganları atıldı. Ayrıca fabrika önünde halaylar çekildi ve servis giriş çıkışlarında alkışlarla içerde çalışan işçilere destek mesajları verildi. Servisten inen işçiler de eylem alanına gelerek atılan arkadaşlarına desteklerini ilettiler.

Cargill işçisinin bu haklı mücadelesi bize sendikalaşmanın önemini bir kez daha gösteriyor. İşçiler sendikaya üye olmalı ve sendikayı denetlemelidirler. Eski Sütaş ve Nestle grevlerinde direnen işçilerin desteği ise önceki kazanımlarımızın bize ne kadar fayda sağladığını göstermekte. Biz de Devrimci İşçi Partisi olarak Cargill işçilerinin ve Tek Gıda-İş sendikasının bu haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.