Avcılar Belediyesi işçileri gasp edilen hakları ve işleri için yürüdü

Sendikaya üye olma haklarını kullandıkları için işten atılan Avcılar Belediyesi işçileri 11 Mayıs çarşamba günü İstanbul Avcılar'da Marmara Caddesi’nden belediye önüne yürüyüş gerçekleştirdiler. Direnişlerinin 9. gününde yaptıkları yürüyüşte işçi sınıfı dostları ve Avcılar halkı işçileri yalnız bırakmadı. Avcılar Belediyesi’ndeki işçiler gibi sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan Beşiktaş Belediyesi işçileri de yürüyüşe pankartları ile katıldı.

İşçiler yürüyüş boyunca “Taşeron işçisi köle değildir!”, “Sendika haktır engellenemez!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları attı. Etraftaki insanlar yürüyen işçileri alkışladılar, kimileri sloganlara destek verdi, kimileriyse gelip yürüyüşe katıldı.

Avcılar Belediyesi’nin önünde işçiler bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Aşağıda açıklamanın tamamını yayınlıyoruz:

“Bizler sabahın erken saatinde başlayarak mahalle mahalle, sokak sokak ilçemizi süpüren günlük çöplerini toplayan temizlik işçileriyiz. Bizler işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinden mahrum, koruyucu malzemelerden yoksun, sağlık taraması ve kontrolleri yapılmayan, soyunma giyinme yerleri olmayan, lavabo ve tuvaletleri bulunmayan, maaşları sürekli olarak geç ve eksik ödenen emekçileriz.

Her türlü yasal meşru hak ve taleplerimiz hep müteahhit firmaların kar hırsına kurban edildi. Belediye yönetimi sözler verdi, ancak tutmadı, yaşadığımız insanlık dışı koşullara seyirci kaldı.

Bizler de yıllardır çözülmeyen sorunlarımızı çözmek için yasal ve anayasal hakkımızı kullanarak, Avcılar Belediyesinde yetkili olan Belediye-İş Sendikası’na üye olduk. Sandık ki iktidarın emek karşıtı politikalarını eleştiren, vaatleriyle emeklilere, asgari ücretliye ve taşeronda çalışan emekçilere umut vaat eden ana muhalefet partisine mensup Avcılar Belediyesi yönetimi; Anayasal sendikal örgütlülük hakkımızı engellemez. Sandık ki, kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan, “önce insan” diyerek yola çıkan, Avcılar Belediyesi yönetimi sendikaya üye olmamızı desteklemezse bile köstek olmaz. Sandık ki, Avcılar Belediyesi yönetiminin “özü sözü bir”dir. Ancak yanılmışız.

Bizler, sendikaya üye olduğumuz, hakkımızı aradığımız için işten atıldık. Şimdi işimizi aşımızı istediğimizde, “…Hakkınızı gidin yargıda arayın…” diyorlar. Bizler hırsızlık yapmadık. İhaleye fesat karıştırmadık. Adam kayırmadık. Ne suç işledik ki, işten attınız? Neden çoluk çocuğumuzun ekmeğiyle oynadınız? Demokrasi, özgürlükler ve sendikal haklar işinize geldiğinde kullanacağınız, işiniz bitince kaldırıp atacağınız kavramlar değildir, bir dünya görüşüdür, bir yaşam biçimidir. Bugün Avcılar Belediyesinde emekçilere yapılanlar, emeğe saygılı olduğunu söyleyen bir partiye ve onun belediyesine yakışan davranışlar mıdır? Emekten ve emekçiden yana olmak; sendikaya üye olan belediye emekçilerini işten atıp, onlara mahkeme kapılarını göstermekle değil, ancak ve ancak hakka hukuka saygı duymakla mümkündür.

Değerli Avcılar Halkı,

Lafı eğip bükmeye gerek yok. Yapılan bu haksızlığı, bu adaletsizliği gidermek, bu sorunu çözmek, Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan TOPRAK BENLİ’nin elindedir. Avcılar Belediye başkanı Sayın Handan TOPRAK BENLİ’den taleplerimiz açık ve nettir: SENDİKALAŞTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILAN 32 ARKADAŞIMIZ DERHAL İŞE BAŞLATILMALIDIR. Saygılarımızla.

Gün güçlerimizi birleştirme, dayanışmayı büyütme zamanıdır.

Belediye-İş Sendikası

İstanbul 2 Nolu Şube”