Ankara Üniversitesi’nde ihraçlara karşı tepkiler sürüyor

686 sayılı KHK ile çok sayıda akademisyenin görevine son verilmiş, Ankara Üniversitesi’nde toplam ihraç edilen akademisyen sayısı 100’ü geçmişti. Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Şube tarafından Cuma günü Cebeci Kampüsü’nde “Büyük Buluşma” adıyla bir eylem düzenlenmiş ancak etkinliğe polis saldırmıştı. Bunun üzerine sendika “Cübbelerimizi çiğneyebilirsiniz ama onurumuzu asla!” başlıklı bir açıklama yayınlamış ve eylemlere devam edeceğini duyurmuştu. 13 Şubat Pazartesi günü Cebeci, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) ve Tıp Fakültesi kampüslerinde düzenlenen çeşitli eylem ve etkinlikler ile akademisyenler “HAYIR gitmiyoruz!” derken öğrenciler de protestolarla akademisyenlere destek oldular.

Eğitim-Sen Cebeci Kampüsü için saat 11:00’e “Büyük Ders” adıyla bir açılış dersi çağrısında bulunarak tüm üyelerini ve öğrencileri bu etkinliğe katılmaya davet etti. Siyasal Bilgiler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen açılış dersinde eski dekanlardan Yalçın Karatepe “SBF’nin dünü, bugünü, yarını” başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Emine Gül Kapçı “Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin dönüşümü” başlıklı bir ders verdi. Etkinlikte ayrıca İletişim ve Hukuk Fakültelerinden ihraç edilen akademisyenler de söz aldılar. Açılış dersinin düzenlendiği saatlerde hocalar ders yapmadı, öğrenciler de derse girmedi. Salonda kürsünün arkasında “Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet” sloganının yazılı olduğu büyük bir pankart asıldı. Ayrıca öğrenciler SBF merdivenlerinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. İletişim Fakültesi öğrencileri ise dekanlık katında bir oturma eylemi gerçekleştirerek dekanın istifasını istediler.

Ankara Üniversitesinde bir diğer eylem de DTCF’de gerçekleştirildi. DTCF öğrencileri haksız ihraçları protesto etmek için ön bahçede toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Daha sonra orta bahçeye geçen öğrenciler burada ihraç edilen hocalarıyla bir araya geldiler. Üçüncü eylem ise Tıp Fakültesinde Morfoloji binası önünde Ankara Tabip Odası ve SES’in çağrısıyla gerçekleştirildi.