Yeditepe Üniversitesi'nde asistan kıyımı protesto edildi

Yeditepe Üniversitesi, bundan bir süre önce, zaten hukuk dışı yollarla, burslu öğrenci adı altında, sigortasız olarak istihdam etmekte olduğu asistanlarından üçünün işine son vereceğini (kendi açısından “yaşam destek bursunu keseceğini”) kendilerine duyurmuştu. 31 Temmuz günü, bu 3 asistanın görevlerine son verileceğine dair belgenin kendilerine tebliğ günüydü. Yeditepeli asistanlar, Eğitim Sen'in de desteğiyle, arkadaşlarının yalnız olmadığını göstermek amacıyla 31 Temmuz günü Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı yerleşkesinde bir eylem organize etme kararı almışlardı.

31 Temmuz günü, Yeditepeli asistanların çağrısına uyan yükseköğretim emekçileri ve öğrenciler, saat 12.00'da Yeditepe Üniversitesi kapısında bir araya geldiler. Eyleme Eğitim Sen İstanbul 6 nolu üniversiteler şubesi, Eğitim Sen Ankara 5 nolu üniversiteler şubesi, İTÜ Asistan Dayanışması, Eğitim-İş, Yeditepe forumu, Vakıf Üniversiteleri dayanışması da destek verdi.

Üniversite yönetiminin dışardan gelen yükseköğretim emekçilerini içeri almaması sonucunda, içeride toplanan öğrenci ve asistanlar üniversite kapısına yürüdüler ve burada bir eylem gerçekleştirdiler. Eylemde öncelikle Eğitim Sen İstanbul 6 nolu Üniversiteler şubesinden bir yönetici konuşma yaptı. Ardından Eğitim Sen Ankara 5 nolu Üniversiteler şubesinin basın açıklaması okundu. Daha sonra da Yeditepe Üniversitesi asistanlarının açıklamasını Eda Yalçın okudu. Yalçın, zaten Yeditepe Üniversitesi'nin kendilerinin oluşturdukları Yeditepe Asistan Dayanışmasını bir süredir tehdit olarak gördüğünü, arkadaşlarının da bunun sonucunda bölüm başkanlarının ya da dekanların bilgisi dışında rektörlük tarafından işlerine son verildiğini belirtti. Yalçın, emeklerinin görünür kılınmasını, ünvanlarının tanınır olmasını, sigortasız çalıştırmanın sona erdirilmesini ve arkadaşlarının işlerine derhal iade edilmelerini talep ettiklerini vurguladı. Eylemde ayrıca bir Eğitim İş yöneticisi de konuşma yaparak, kendilerinin de Yeditepe asistanlarının mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Eylemin ardından, Yeditepe Üniversitesi karşısında bulunan bir çay bahçesinde bir forum gerçekleştirildi. Forumda, Eylül ayında okulların açılmasıyla beraber, üniversitelerde mücadelenin yükseleceği, buna hazırlık yapılmasının gerektiği vurgulandı. Eylül ayına kadar bir yandan üniversite yönetimlerinin saldırılarına yanıt verilmesinin gerektiği, ayrıca forumlar türü bir araya gelişlerle Gezi ruhunun üniversitelere taşınabileceği vurgulandı. Forumda ele alınan pek çok eylem önerisinin yanında, Yeditepe'de taşeron işçilerin de mücadeleye katılması için adım atılmasının önerilmesi önemliydi.