SES Bakırköy Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Gezi İsyanını Selamladı

SES Bakırköy 8. olağan genel kurulu 23 Şubat günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin konferans salonunda saat 10:00 -18:00 arasında gerçekleşti. Genel kurul Gezi Parkı ile başlayan halk isyanında şehit olanların ve Roboski’de katledilen 35 Kürt vatandaşımızın anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından divan seçimi yapılıp Bakırköy şubesinin faaliyetlerini özetleyen ve Gezi isyanındaki çalışmalarının da içinde bulunduğu bir slayt gösteri ile devam edildi. Açılış konuşmasını şube başkanı Hıdır Doğan yaptı. Konuşmasına 19 şubat’ta yurt genelinde KESK’e yapılan operesyon sonrası gözaltına alınan KESK’lilerin serbest bırakılmasını talep ederek başlarken konuşmasına yine Gezi isyanın önemine değinerek devam etti. Faaliyet raporunun ve mali raporun aklanmasının ardından sırası ile konuşmacılar kürsüde yerlerini aldı. Genel kurula katılımın az olması tartışmaların da cansız ve cılız geçmesine sebep oldu. Neredeyse tüm delegelerin ortak görüşü KESK’in uzun bir süredir durgun oluşu ve mücadele alanını Gezi isyanı da dahil olmak üzere boş bırakması oldu. Şube yönetimi ve SES bu durgunluğundan dolayı eleştirildi. Genel kurul sürecinde yaşanan ittifaklar eleştirip tabandan örgütlenmenin esas olduğuna vurgu yapıldı. KESK ve SES’in Gezi isyanından dersler çıkartıp perspektifini bu doğrulta belirlemesi gerektiği üzerinde önemle duruldu. Yine bu sene seçimlerde ilk defa uygulanan Nisbi Temsil sisteminin anti demokratik olduğuna değinilerek daha demokratik yöntemlerin bulunması gerektiği ve sendika faaliyetinde emek verenlerin de seçimlerde aday olma yönetime girme şansı bulması gerektiği önemli tartışmalar arasındaydı. Genel kuruldaki dikkat çeken başka bir konu ise engelli bir sağlık emekçisinin engellilere yönelik sendikanın çalışma başlatması gerektiğini vurgulaması ve bunu bir önerge ile desteklemesi oldu. Seçime gelindiğinde ise listelerde bir türlü anlaşamama ve son dakika değişiklikleri delegelerin çok uzun süre beklemelerine sebep oldu. 160 delegeden 130’u genel kurula katılım gösterdi.20 oy geçersiz sayıldı. Seçime 4 ayrı liste ile girildi. Birinci listede Yurtseverler, ÖDP, TKP, ESP ve Halkevleri ikinci listede EMEP üçüncü listede Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi yer alırken dördüncü listede ise HÖC tek başına liste çıkararak seçime girdi. Birinci listeden 3 delege yönetime girerken diğer listelerden birer kişi yönetime girmeye hak kazandı. Yedinci kişi ise en fazla artık oy kalan listeden yönetim kuruluna girmiş oldu.