İzmir'de 25 Kasım eylemi

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü olan 25 Kasım'da İzmir de kadınlar alanlardaydı.Basmane Fuar kapısı önünde toplanan İzmir Kadın Platformu bileşenleri ve Devrimci İşçi Partili Kadınlar 14.00'da Güldünya Şarkıları eşliğinde yürüyüşe geçtiler.Yürüyüş sırasında şiddet mağduru kadınların isimleri, yargının nasıl erkek egemen bir yapı olduğu vurgulandı. Son dönemde özellikle AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddetin %1400 arttığı, bunun kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin artması kendini alana katılımda da gösterdi. Geçen yılların aksine çok kalabalık bir katılımın gerçekleştiği eylem, Konak Eski Sümerbank önünde yapılan basın açıklaması ile devam etti. Eylem tiatral bir gösteri ve beraberce söylenen Güldünya şarkıları ile son buldu.