Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir'de söyleşi yaptı

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, 26 Mart Cumartesi günü İzmir Barosu Konferans Salonu'nda "Hukuk Hizmetlerinin Kapitalist Toplumlardaki Yeri" ve "Hukuk Hizmetleri Başka Bir Dünyada da İhtiyaç Duyacağımız Bir Üretim midir?" konulu panel düzenledi. 


Aynı zamanda Dernek üyesi olan bir yoldaşımızın moderatörlüğünü yaptığı panelde, araştırmacı-yazar Gaye Yılmaz konuşmacıydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi-politik dersleri de veren Gaye Yılmaz'ın, küreselleşme ve suyun ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmaları da bulunuyor. Konuşmasında, avukatlık mesleğindeki dönüşümün ve avukatların işçileşmesinin neoliberal politikalara bağlı olduğunu ileri süren Gaye Yılmaz, hukuk emeğinin "üretken olmayan emek" olarak kategorileştirilmesi gerektiğini ve sosyalist bir toplumda bu hizmete bilinen anlamıyla ihtiyaç olmayacağını ifade etti. Marks ve Engels'in hukuka dair değini ve görüşlerini güncel örneklemelerle somutlaştıran Yılmaz, sunumunda emek-değer teorisine ilişkin denklemleri animasyonla anlatmaya çalışması dikkat çekti. 

Panelde yoldaşımız da paneli düzenleyen Marksizm ve Hukuk Komisyonu adına bir konuşma yaptı. Konuşmasında Marksizmin hukukla ancak bir eleştiri ilişkisi kurabileceğine değinen yoldaşımız, esas olarak "Marksist hukuk"tan değil, hukukun genel teorisi ve ilkelerinin Marksist bir eleştirisinden bahsedilebileceğini vurguladı. Marks ve Engels'in bütünsel bir hukuk felsefesi oluşturmaya çalışmaktansa dünyaya hukuksal bakışı reddederek, siyasal iktisadın eleştirisine yöneldiklerini ve kendisi de soyutlamalardan ibaret olan hukuksal kavramların, dünyayı algılamamızda yetersiz kalacağından hareketle, Marksistlerin metodolojik olarak tarihsel-maddeci, diyalektik yöntemle bir kavrayış geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Panel sonrasında dernek üyelerince, Konak Belediyesi taşeron işçileri direnişine destek ziyaretinde bulunuldu.