Alevi örgütleri "cami-cemevi-aşevi projesi"ne karşı alanlardaydı

Alevi Bektaşi Federasyonu İzmir Bileşenleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir şubeleri, "cami-cemevi-aşevi projesi"ni protesto etmek için 26 Eylül 2013  Perşembe günü saat 18.00'da İzmir Konak meydanında bulunan YKM önünde buluştular.

Devrimci İşçi Partisi'nin de aralarında bulunduğu siyasi partilerce desteklenen eylem, YKM'nin önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önüne kadar yapılan bir yürüyüşle devam etti. Yapılan yürüyüşün ardından belediye binasının önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, Çiğli ilçesinde bulunan Evka-2 cemevinin 2009 yılından beri faaliyette olduğu ve Alevi Bektaşi Federasyonunun defalarca talep etmesine rağmen cemevinin devrinin yıllardır çeşitli mazeretler gösterilerek yapılmadığı, yakın zamanda ise bu cemevinin "cami - cemevi - aşevi projesi" kapsamında Fettullah Gülen ve İzzettin Doğan ikilisine peşkeş çekileceğinin öğrenildiği söylendi. İzzettin Doğan'a ait Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı'na devrinin yapılacağını bildiklerini, cemevinin onu kullanan ve ona yıllardır emek veren Alevilerin hakkı olduğu, bu gaspa izin vermeyecekleri dile getirildi. Açıklamadan sonra 1 saat süren bir oturma eylemi gerçekleştirildi.