Milletin sağlığını savunan ve barış isteyen tabipler serbest bırakılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu Merkez Konseyi üyesi 11 doktor bu sabah erken saatlerde terörle mücadele ekiplerince ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştır.

TTB “savaş karşıtı” bir bildiri yayınlamış hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri, Memur Sen gibi iktidar partisinin bürosuna dönüşmüş sendikalar ve iktidar yanlısı basın yayın kuruluşları tarafından “milli çıkarlara” ihanet ettiği gerekçesi ile hedef haline getirilmiştir. Yoğun bir linç kampanyası başlatılmıştır. Geçtiğimiz gün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB Merkez Konseyi üyelerine soruşturma başlatmıştır.

TTB, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığı ile çok kısa ve yalın bir açıklama yaparak barışı savunmuştur. Halkın sağlığını öne çıkaran “her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir” tespitinde bulunarak “yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz” diyen tabiplerin “milli çıkar” gerekçesiyle hedef gösterilmesi kabul edilemez.

Tabiplerin sağlığını ve yaşamını savunduğu insanlar, savaşın her daim en fazla bedelini ödeyen emekçi halktır. O emekçi halk ki milletin ezici çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu anlamda TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ne milli ne de hukuki bir izahı vardır. Bir susturma çabasıdır. Aldığı kararların arkasında duramayan, karşı fikirleri susturup cezalandırmadan kendi karar ve icraatlarını savunamayan, kararlarının ve icraatlarının en ufak eleştiriye direnemeyecek kadar zayıf olduğunu gören bir istibdadın davranış biçimiyle karşı karşıya olduğumuz ortadadır.

TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen gözaltı kararlarını protesto ediyor ve derhal serbest bırakılmalarını, TTB’yi susturmayı hedefleyen tüm soruşturmaların geri çekilmesini talep ediyoruz. TTB camiasına ve sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, devrimci dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

Devrimci İşçi Partisi