1 Mayıs'ta savaşa ve sömürüye karşı işçi sınıfının çözümünü yükseltelim!

İşçiler, emekçiler!

1 Mayıs... İşçinin emekçinin bayramıdır!

Bayram yapacak hâlimiz mi var demeyin... İşçinin bayramı mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs’lar, eşitliğin ve özgürlüğün geleceği günlerde yapacağımız bayramlara kadar kaybettiklerimizi andığımız, zalimlere karşı dimdik durup, mücadele sloganlarımızı haykırdığımız günler olacaktır! 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günüdür.

Biz işçileriz, emekçileriz!

Bu kapitalist düzende zenginler, toprak ağaları yönetiyor, biz seyrediyoruz! Sermaye semiriyor, biz sömürülüyoruz! Silah tüccarları yaşıyor, biz ölüyoruz! Bankacı tefeciler para içinde yüzüyor, biz borç ödüyoruz! Müteahhitler köşeyi dönüyor, biz yerimizde sayıyoruz! Emperyalistler hüküm sürüyor, biz sürünüyoruz!

Artık seyretmek yok! Yalanlara karnımız tok!

Ey patronlar! Ey tefeci bankerler!

Emeğimizi sömürerek zengin oldunuz. Üç kuruş zam istedik vermediniz. Kendi ürettiğimiz ürünleri, kendi inşa ettiğimiz evleri, kendi imal ettiğimiz arabaları borçlandırarak bize geri sattınız. Üstüne faiz alıp, boynumuza kredi boyunduruğunu geçirdiniz. Hakkımızı almak için sendikalaşmak istediğimizde, sendikamızı özgürce seçmek istediğimizde kapının önüne koydunuz! Sanmayın bu devran böyle gider. Gün olur hesap döner.

Ey sermayenin hükümeti AKP!

1300 asgari ücret dediniz, açlık sınırının altındaki ücreti lütuf gibi sundunuz. O para bile zamlarınızla eridi, vergi dilimlerinde boğuldu. Kıdemli işçinin yıllarca verdiği emekler buhar oldu uçtu. Taşerona kadro dediniz. Mahkeme kararlarını uygulamaktan, işçinin hakkı olan tazminatları vermekten kaçtınız. Kadro vermediğiniz gibi "özel sözleşmeli personel" adı altında aradan şirketleri çıkarıp devleti taşeronlaştırıp, işçilerin haklarını gasp etmeye yeltendiniz.

Soma'da, Ermenek'te, Torunlar'da katledilen işçilerin karşısında patronlara kol kanat gerdiniz. Hesap sorulmasını engellemek için mahkemelere baskı yaptınız. Sendika seçme özgürlüğünü kullanan işçiyi işten atan patrona destek, hakkını arayan işçiye köstek oldunuz. Patrona gaz verdiniz, işçiye gaz sıktınız! Kamu emekçisinin iş güvencesine göz diktiniz! Kendi ikbaliniz için savaş çıkarttınız. Kardeşi kardeşe kırdırttınız! Barış isteyeni içeri attınız!

Sanmayın ki bu iktidar böyle sürüp gider! Gün olur devran döner!

Ey emperyalistler! Ey Siyonist katiller!

Çıkarlarınız için Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiniz. Böl, yönet taktiğiyle mezhep savaşları çıkardınız. Ne kadar diktatör varsa hepsine para, silah akıttınız. Sonra da demokrasi yalanlarıyla insanları kandırdınız. Sanmayın hükmünüz sonsuza kadar sürer. Gün olur hesap döner!

Her dilden, milletten, memleketten işçi, emekçi kardeşler!

Birleşelim, örgütlenelim ve geleceği biz belirleyelim! Gücümüze güvenelim. Gezi'de Taksim'i alan, 81 ilin 80'inde meydanları zapt eden de biziz; metalde haftalarca grev yapan MESS'e karşı diz çökmeyen, sarı sendikaya diz çöktürten de biziz; Siyonizme karşı savaşan Arap da biziz, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden Kürt de biziz! Hem evde hem işyerinde çifte ezilen tacize, tecavüze, şiddete maruz kalan ama hem evi, hem toplumu sırtlayan, hem mücadelenin en önünde yer alan emekçi kadınlar biziz! Biz her dilden, milletten ve memleketten işçi emekçi halkız!

Ne sermayenin iktidarı AKP'den, ne karşısına çıkartılan Amerikan muhalefetinden, ne darbelerden, ne emperyalistlerden medet umarız! Birleşirsek hepsinden güçlüyüz, hepsini dize getiririz! Biz geleceğin sahibiyiz!

Gün gelecek devran dönecek, işçiler iktidara gelecek!

Sermayenin, emperyalistlerin ve onların iktidarlarının getirdiği, sömürü, açlık ve ölümdür. İşçinin çözümü eşitlik ve özgürlüktür. Haydi 1 Mayıs'ta alanlara! İşçi sınıfının eşitlik ve özgürlük sloganlarını yükseltmeye!

Sömürüye, tefeciliğe, modern köleliğe son! Fabrikalar bankalar devletin, devlet işçinin!

Taşeron yasaklansın, herkese güvenceli kadro!

657'ye, kıdem tazminatına dokundurtmayız! Kamu emekçisinin iş güvencesi, işçinin kıdemi genel grev sebebidir!

Emperyalistler defolsun! Siyonist İsrail yıkılsın!

Emperyalizme, Siyonizme ve yerli işbirlikçi sömürgecilere karşı tüm halkların birlikte mücadelesi!

Türkiye NATO'dan çıksın! İncirlik başta olmak üzere emperyalist üsler kapatılsın!

İsrail'le tüm ikili ilişkiler kesilsin!

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Barış istemek yetmez, AKP'yi yenmeden bu savaş bitmez!

Kürtlerle barış! ABD'yle savaş!

İşçi emekçi hükümeti için ileri!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın devrim ve sosyalizm!Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Nisan 2016 tarihli 78. sayısında yayınlanmıştır.