1 Mayıs üzerine geçmiş yazılar

Gerçek Gazetesi’nin sayfalarında ve internet sitemizde 1 Mayıs’a giderken, işçi sınıfına meydanlarda buluşma çağrımızla birlikte işçi hareketi ve sınıf mücadelesi açısından önemli konularda haber ve analizlere yer veriyoruz. Bunun yanı sıra 1 Mayıs’a ilişkin geçmiş yıllarda kaleme alınan ama bugün de mücadeleye ışık tutacak analizleri barındıran üç ayrı yazıyı da bir kez daha yayınlıyoruz.

Bunlardan ilki İşçi Mücadelesi gazetesinin Nisan 2006 tarihli 7. Sayısında yer alan ve 1 Mayıs’ın tarihine ilişkin bir kaynak niteliği taşıyan bir yazı. Diğer ikisi ise 2010 1 Mayıs’ının ardından yoldaşlarımız Sungur Savran ve Burak Gürel tarafından yazılan ve 9 Nisan 2010 tarihinde Radikal İki’de yayınlanan yazılar.

 

Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs - İşçi Mücadelesi Nisan 2006

Her yıl dünya işçi ve emekçilerinin sokaklara dökülerek gövde gösterisi yaptığı 1 Mayıs gününün sembolik önemini anlamak için 1880’li yıllarda ABD işçi sınıfının verdiği mücadeleye bakmak gerekiyor. devamını oku...


1 Mayıs "milli bayram" mıdır? - Sungur Savran (Radikal İki / 9 Mayıs 2010)

Durum açıktır. Türkiye burjuvazisi, işçi sınıfının 1 Mayıs mücadelesini bastıramayacağını anlamıştır. Şimdi, sendika bürokrasisinin bir bölümünün de desteğiyle, onu düzenin bir parçası haline getirmeye çalışıyor. 1 Mayıs, aynen 8 Mart ve Newroz için yıllardır yapılmaya çalışıldığı gibi, sahiplerinden çalınarak düzene mal edilmeye çalışılıyor.

Hayır, 1 Mayıs "birlik ve beraberlik içinde" kutlanacak bir bayram değildir. Hayır, siz emekçi değilsiniz. 1 Mayıs, 12 Eylül cuntasının işçi sınıfı hareketini ezmesini ve sınıfın kazanımlarını gaspetmesini alkışlamış olan TÜSİAD'a karşıdır. Burada "taraf" vardır! 1 Mayıs, burjuvazinin uluslara bölünmüş gibi sunduğu dünyayı, sınıflara dayalı biçimde yeniden böler. 1 Mayıs, milli bayram değildir, enternasyonalist bir gündür. 1 Mayıs değil "milli bayram", bayram bile değildir, bir mücadele günüdür. Her kim, sol adına konuşur ve burjuvazinin bu yeni 1 Mayıs taktiğine karşı çıkmaz, o burjuvazinin yanında yer alıyor demektir. devamını oku...

 

AKP, Kemalizm ve 1 Mayıs - Burak Gürel (Radikal İki / 9 Mayıs 2010)

İşçi sınıfının AKP ve benzerlerine karşı mücadele adına burjuvazinin öteki kanadı olan CHP-TSK eksenine yedeklenmesine, 28 Şubat ve 27 Nisan türünden müdahalelere destek vermesine engel olabilmek için solun Kemalizmden tamamen kopması zorunludur. Ancak, bu kopuş Aköz gibilerin çizdiği sınırların dışına taşıp, Türkiye burjuvazisinin tüm kanatlarından tamamen bağımsızlaşmanın bir parçası haline gelmelidir. Taksim'i geri kazanan işçi sınıfının önündeki temel görev budur. devamını oku...