Yunanistan'da EEK’in Ekim devriminin 100. yılı toplantısı

Yunanistan'daki kardeş partimiz EEK (İşçilerin Devrimci Partisi), 20 Kasım 2017 tarihinde Atina’da Ekim devriminin 100. yılının önemini ve güncelliğini ele aldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Konuşmacılar arasında Rusya Birleşik Komünist Partisi (OKP) adına Daria Mitina, FHKC adına Mohamed Khatib, EEK adına Savas Mihail Matsas ve DİP adına da yoldaşımız Kurtar Tanyılmaz yer alıyordu.

Savas Mihail Matsas’ın kısa bir açılış konuşması ile başlayan toplantıda ilk konuşmacı olan yoldaşımız, bu sene kutladığımız iki yıldönümü - Ekim devriminin 100. yılı ile Marx’ın Kapital’inin ilk cildinin yayınlanmasının 150. yılı - arasındaki örtüşmenin anlamına değindi. Ekim devriminin bazı çevrelerde iddia edildiği gibi “Kapital’e karşı devrim” olmadığını, bütün 20. yüzyılı belirleyen dünya tarihsel bir rol oynadığını ve Bolşevik Parti’nin devrimdeki kritik rolünü çeşitli örneklerle ortaya koydu. Yoldaşımız tarihsel koşullar bakımından o dönemle günümüz arasındaki benzerlikleri vurgulayıp, Ekim devriminin, sosyalizmi ütopik bir hayâl olmaktan çıkararak kapitalizme gerçek bir alternatif olacağını kanıtladığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

İkinci konuşmacı olan Daria Mitina yoldaşımız özellikle Rusya’da Putin rejiminin Ekim devrimi karşısındaki ilgisiz tutumuna, daha sonra da Ukrayna ve Donbass’ta yaşanan kriz ve faşizm tehlikesine değindi. Buna karşı mücadele eden anti-faşist yapıları desteklemenin, bölge halklarının kendi kaderini tayin hakkını tanımanın önemini, Ekim devriminin deneyimleri ve kazanımlarıyla ilişkilendirerek ele aldı.

Son dakikadaki ortaya çıkan bir aksilik nedeniyle FHKC adına katılacak Mohamed Khatib’in toplantıya gelememesi nedeniyle son konuşmayı Savas Mihail Matsas yoldaşımız yaptı. Savas yoldaş, Ekim devriminin tarihsel önemini ve bu devrimden çıkartılacak derslerin bugünün mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle AB’deki kemer sıkma politikalarının sonuçlarına ve yakın dönemde Brexit’ten çeşitli faşizan eğilimlerin güçlenmesine kadar yaşanan parçalanma eğilimlerine işaret eden Savas yoldaş konuşmasını, devrimci partinin ve enternasyonalist temellerde mücadelenin önemine değinerek tamamladı. Savas yoldaşın konuşmasının ardından toplantı alkışlarla ve hep bir ağızdan enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erdi.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Aralık 2017 tarihli 99. sayısında yayınlanmıştır