Tahrir Taksim’le dayanışma içinde!

“Taksim Tahrir olacak!” Devrimci İşçi Partisi’nin bu sloganı, Türkiye henüz bir devrim yaşamıyor olsa da, bütünüyle doğrulandı. Şimdi, simgesini Tahrir meydanında bulan Mısır devriminin en önemli ürünlerinden biri olan Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu, devrimin Mısır işçi sınıfı açısından en önemli kazanımı olan bu örgüt, gayet yerinde bir adım atarak Taksim ile sınıf dayanışması içinde olduğunu ilan ediyor! Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Küresel kapitalist rejimlerin tüm dünyada ve bölgemizde işçi sınıfına yönelik acımasız saldırısının gölgesinde, Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu (EFITU) Türkiye'deki işçilerle dayanışma içerisindedir ve polisin protestoları sonlandırmak amacıyla biber gazı kullanması, başkent Ankara'nın göbeğinde göstericileri rehin aldığı bir alışveriş merkezine saldırması ve çok sayıdaki kişiyi gözaltına alması ve tutuklaması da dâhil olmak üzere, Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı her türden baskıyı kınar.

Son günlerde yaşanan olaylar göstermiştir ki, Türk İslam modelinin demokratik sicili, her ne kadar Arap İslam rejimlerinden daha gelişmiş olsa da ve Arap bölgesinden kendisine yönelik bir yığın övgü alıyor olsa da, aslında sadece göz boyamadan ibarettir.

Ülkenin sendikal hareketinin bir liderinin de belirttiği gibi, Türk hükümetinin gösterilere ve protestolara yönelik tutumu “ülke genelinde yaşanan militan protestolara karşı devlet terörizmi ... ve AKP'nin düşmanca tutumunun yeni ispatıdır.”

Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu (EFITU), grevdeki Türk işçilerinin meşru talepleri ile dayanışma içerisindedir;

1. İstanbul valisi ve emniyet müdürünün acilen istifa etmesi.

2. Taksim meydanındaki parkın muhafaza edilmesi.

3. Hükümetin tüm tasarılarının iptal edilmesi ve Türkiye'deki tüm meydanların demokratik protestolara açılması.

4. Hükümet karşıtı tüm protestocuların derhal serbest bırakılması.

EFITU “Arap Baharı” adı verilen şeyin dünyada sosyal adaletten ve gerçek demokrasiden kaçan her ülkeye taşınacağını teyit eder. Arap Devrimlerinin gerçek sloganı olan “halk rejimi devirmek istiyor”, sadece Arap ülkelerindeki resmi rejimlerin düşmesi anlamına gelmiyor; bu slogan pek çok ülkede halkın saldırgan askeri küreselleşmenin lideri olan ABD tarafından kontrol edilen uluslararası kapitalist sistemden kurtulma ve bunun yerine adaletsizliğe, baskıya, dışlamaya ve emperyalizme son verecek insani bir küreselleşme inşa etme isteklerine işaret ediyor.

Yaşasın işçi sınıfının mücadelesi!

Yaşasın emekçi kitlelerin mücadelesi!

Federasyon başkanı Alaa İbrahim

Genel Sekreter Kamal Ebu Eita

Kahire 5 Haziran 2013*

 

* Dayanışma bildirisinin İngilizcesi şu adreste okunabilir: http://menasolidaritynetwork.com/2013/06/05/turkey-egyptian-independent-unions-message-in-solidarity-with-protests-against-erdogan/