Sosialist Elm açıklaması: YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN!

Azerbaycan'dan devrimci Marksist grup Sosialist Elm (Sosyalist Bilim) 10 Aralık'ta bir açıklama yayınlayarak, Azerbaycan emekçilerinin ve devrimcilerinin Filistin halkının haklı mücadelesine desteğini ifade etti. Açıklamanın Türkçe çevirisini yayınlıyoruz.  

Dünyanın en sorunlu yerlerinden biri olan Yakın Doğu, özellikle Filistin uzun yıllardır emperyalizme karşı mücadelenin kalesi rolünü oynamaktadır. Osmanlı esaretinin ardından hemen emperyalizmin esareti altına düşmüş bu bölgenin halkları 100 yıla yakın bir süredir, emperyalizme karşı savaşmaktadır. 1917 yılında emperyalist İngiltere Yakın Doğunun bu parçasını sömürgeleştirmek ve burada emperyalizme hizmet edecek Siyonist bir devlet yaratmak amacıyla bir deklarasyon kabul etti. Britanya, sömürgesi olan Filistinde Siyonistlere yurt yaratmak için söz verdi. Bu deklerasyon Filistin halkının bağımsızlığının çiğnenmesinin ilk adımıdır. 1948 yılda İsrail devleti kuruldu ve Araplar kendi topraklarından kovulmaya başladılar. İsrail barbarlığı çocuk, kadın ve yaşlı tanımadan Filistin halkına zulüm etti, yağmaladı ve öldürdü. Bu devlet Ortadoğuda Amerika’nın jardarmasına dönüştü, zaten amaç da buydu.

6 Aralık tarihinde ABD başkanı Donald Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etti. Bu olaydan sonra Filistin halkı kendi tutumunu gösterdi, bir dizi mücadele örgütü konuya dair yaklaşımlarını ifade ettiler. Filistin halkı şimdiye dek hiçbir zaman bu saldırılara karşı sessiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. ABD devletinin dünyadaki hiçbir adalet ilkesini tanımadan gösterdiği bu saldırganlık,emperyalizmin asıl yüzünü bize bir kez daha gösterdi.

Emperyalizm hiçbir şekilde Orta Doğu halklarına özgürlük ve mutlulukveremez. Halkların ezilmişliği, milli zulüm kapitalizmde çözülemez. Bölgede çözüm yolu sahte İsrail devletinin yıkılması, Yahudi ve Müslüman halklarının bir arada yaşayacağı özgür, sosyalist, demokratik Filistin devletinin kurulmasıdır. Bunun için Filistin işçileri ve köylüleri, aynı zamanda diğer bölge halklarının yardımıyla emperyalizmi yenmelidir.

Azerbaycan halkının büyük kısmı bu şerefli mücadelesinde Filistinin yanındadır. Azerbaycan emekçileri ve devrimcileri olarak Filistin’e desteğimizi ifade ederiz.

Kudüs Filistinlilerindir!

Yaşasın özgür Filistin!

Yaşasın halkların kardeşliği!