Minsk Bildirisi: Ukrayna’da Savaşı Durdurun!

Belarus, Rusya ve Ukrayna merkezli bazı sol örgüt ve gruplar tarafından, Belarus’un Minsk şehrinde, 7-8 Haziran 2014 tarihli savaş karşıtı bir toplantıda aşağıdaki bildiri yayınlandı. Gerçek gazetesi ve sitesi, Minsk Bildirisi’nin Ukrayna’daki savaşın durdurulması nihai hedefini şüphesiz paylaşmakla birlikte; çözümleme yöntemine ve ortaya konulan taleplere katılmamaktadır. Minsk Bildirisi’nin Yunanistan’dan EEK’i temsilen Savas Mihail-Matsas ve Türkiye’den DİP’i temsilen Sungur Savran tarafından hazırlanan eleştirisini, bildiri metninin yanı sıra yayımlıyoruz. Her iki metni de yayımlıyoruz ki, okuyucularımız meseleyi tartışmanın unsurları konusunda eksiksiz bilgiyle değerlendirebilsin. Minsk Bildirisi, İngilizce tercümesinden Türkçe’ye Aylin Karaçakmak tarafından çevrilmiştir.

Minsk Bildirisi

Biz, Belarus, Rusya ve Ukrayna merkezli sol ve Marksist grup ve örgütlerin örgütler arası toplantısının katılımcıları olarak, Ukrayna’daki iç savaşın sona ermesinin gerekliliğine inanıyoruz. Neo-liberallerin ve milliyetçilerin Kiev’de “Euromaidan” zaferini takip eden askeri çatışma, yüzlerce cana mal olmuş ve Ukrayna ve Rus toplumlarında şovenizm ve yabancı düşmanlığının eşi görülmemiş biçimde büyümesine vesile olmuştur. Savaş, ülkenin doğu ve batı kesimlerindeki işçileri sosyal ve politik hak mücadelelerinden saptırarak ve burjuvazinin çıkarlarına hizmet etmelerini dayatarak, hakim sınıfın Ukrayna toplumunu kendi siyasi rejimi çevresinde birleştirmesine mahal vermiştir. Rus hükümeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna’daki iç savaşı aynı maksatla kullanmaktadır: Ölen Donbaslılar, bunların kendi aralarındaki çekişmede sadece birer piyondur.

Biz, savaşa, milliyetçiliğe ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele eden Ukrayna’nın sol kanat hareketlerinin tüm katılımcılarıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ederiz. Biz, mümkün olan tüm bilgi akışı ile politik ve teknik desteği hepsine sağlamayı zaruri olarak addederiz. Çatışmalara katılan bütün tarafların Ukraynalı solculara, anti-faşistlere ve siyasi görüşlerinden bağımsız olarak bütün Ukrayna yurttaşlarına uyguladığı baskı ve misillemelere, katliamlara, işkencelere ve insan kaçırmalara karşıyız. Kırım’daki siyasi baskılara da karşıyız.

Siyasal gündemin muhtelif noktalarındaki uyuşmazlıklarına karşın, savaşı durdurmak tüm demokratik sol hareketlerin birincil görevidir. Bu yüzden, biz, kitlesel ve etkili savaş karşıtı bir hareket oluşturarak, Ukrayna’daki tüm savaş muhaliflerinin çabalarını koordine etmenin gerekliliğine inanıyoruz.

Taleplerimiz:

 • Ukrayna hükümetinin derhal “terörle mücadele operasyonları”nı sonlandırmasını; Donetsk ve Luhansk bölgelerinin topraklarından askeri birliklerini geri çekmesini ve Donetsk Halk Cumhuriyet ve Luhansk Halk Cumhuriyet milis kuvvetleri ile ateşkes anlaşması yapmasını salık veriyoruz.
 • Çatışmanın tüm taraflarının bütün çatışmaların sona ermesi için bir barış anlaşması taahhüdüne girişmelerini, tüm siyasi hükümlüleri ve savaş mahkumlarını serbest bırakmalarını ve silahlı grupları lağvetmelerini salık veriyoruz.
 • Ukrayna hükümetine, aileleri halen Ukrayna’nın muhtelif bölgelerinde protesto tertiplemekte olan zorunlu olarak askere alınmış olanlardan oluşan düzenli askeri birliklerini feshetme çağrısında bulunuyoruz.
 • Rusya, AB ve ABD’nin, Ukrayna’daki uyuşmazlığa müdahale etmeyi tamamen bırakmalarını ve tarafları desteklememelerini talep ediyoruz.
 • Nefret söylemini kullanarak savaşın başat tahrik edici unsurları arasında yer alan Ukrayna ve Rus medyasındaki şovenist kampanyaların sona ermesini talep ediyoruz.
 • Yeni bir Ukrayna Anayasası’nın kabul edilmesini, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yönetim mevkileri için seçim yapılmasını, Donbas ve Ukrayna’nın tüm bölgeleri için kendi kaderini tayin etme ve kendi kendini yönetme hakkının tanınmasını talep ediyoruz.
 • Biz, savaş karşıtı hareketin oluşumunda, eski Sovyet coğrafyasındaki sol grupların bilgilenme bakımından ve kurumsal olarak güçlenmelerinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu düşünceyle, solcu aktivistlere ve vicdani retçilere yardım etmek için ve Belarus, Rusya ve Ukrayna’da sol ve Marksist gruplar için bir bilgi akışı ağı tesis etmek için “Kızıl Haç” girişiminin ortak oluşumunu başlatıyoruz.

Toplantı katılımcıları:

 • Vladimir Istçenko, Spilne, Sosyal eleştiri dergisi, Ukrayna 
 • Andrey Mançuk, LIVA.com.ua dergisinin baş editörü, Borotba, Ukrayna
 • Ivan Ovsiannikof, Rusya Sosyalist Hareketi Merkez Konseyi üyesi, Rusya
 • Taras Salamanyuk, Spilne, Sosyal eleştiri dergisi, Ukrayna
 • Sergey Solovyof, Bilim ve sosyal eleştiri dergisi Scepsis’in baş editörü, Rusya
 • Rustam Sadıkof, Bilim ve sosyal eleştiri dergisi Scepsis, Rusya
 • Sergey Kozlovski, Rusya Sosyalist Hareketi Merkez Konseyi üyesi, Rusya
 • Dimitri Subbotin, Bilim ve sosyal eleştiri dergisi Scepsis, Rusya
 • Georgi Komarof, Rusya Sosyalist Hareketi İşçi Platformu, Rusya
 • Mikhail Piskunof, Rusya Sosyalist Hareketi, Rusya
 • Artyom Kirpiçyonok, International Marxist Tendency (IMT), Rusya
 • Alexander Ivanof, Rusya Sosyalist Hareketi, Rusya
 • Tatyana Çijova, İnternet gazetesi Prasvet, Belarus 
 • Dimitri İsayonok, İnternet gazetesi Prasvet, Belarus 
 • Denis Denisof, “Sol Muhalefet”, Rusya Sosyalist Hareketi, Ukrayna/Rusya
 • Lyudmila Barkova, Rusya
 • Sergey Odarıç, LIVA.com.ua journal, Ukrayna
 • Ilya Znamenski, Rusya
 • Elena Kuzmyonok, Belarus
 • Anton Barkhatkof, “Prasvet” web-journal, Belarus 
 • Ekaterina Ruskeviç, Belarus
 • Sergey Daniloviç, Belarus
 • Aleksandır Oparin, left.by, Belarus
 • Yuri Gluşakof, РАЗАМ! (Birlikte!) adlı Belarus toplumsal hareketinin Örgütleme Komitesi üyesi