İtalyan devrimcilerinin Papa değerlendirmesi: Konkordatoyu Feshedin!

Papa XVI. Benediktus’un, papalarda alışılmadık şekilde altı yüzyıldır yapılmayan birşey yaparak  ölümünü beklemek yerine sağlık gerekçesiyle görevinden istifa etmesi, bütün dünyanın dikkatini Vatikan üzerine çevirmesine yol açtı. Bizim basın Papa’nın sağlığının kötü olduğunu, halkın Papa’nın görevden ayrılmasına çok üzüldüğünü, Vatikan’ın şaşkınlık içinde olduğunu vb., yani ne kadar yalan ve uydurma haber, halkı aldatmak ve yaşanan olayların üzerini örtmek için ortaya atılmış ne kadar hikâye varsa onları aktardı durdu. Oysa Papa’nın istifası, Katolik Kilisesi hiyerarşisi içinde sarsıcı bir siyasi iç savaşın son merhalesi. Bu iç savaşın doruğunda, bir tarafta Papa XVI. Benediktus, öteki tarafta ise Vatikan’ın başbakanı konumunda olan, resmi titriyle Devlet Sekreteri Kardinal Tarcisio Bertone var. İç savaşın konusu ise Vatikan’ın son derecede kirli para işleri ve bu paranın kontrolü için Vatikan iktidar organları üzerinde hâkimiyet. Pek yüce dini emeller için çalıştığını iddia eden bu kurumun esas faaliyeti dünyevi hedeflerin en kirlisi olan para üzerine kavga ile geçiyor! Bu mücadele, ayrıca, Katolik rahiplerin dünyanın dört bir köşesinde (genellikle erkek) küçük çocuklara uyguladıkları cinsel taciz/tecavüz vakalarının son iki onyıldır salgın halinde ortaya dökülmesinin Katolik kilisesi için yarattığı kriz ortamında sürüyor. Papa’nın fiziksel sağlığı ne kadar bozuk, doktorundan başka kimse bilemez. Ama bu kadar derin dünyevi sorunların Papa’nın psikolojisini bozup, Kardinal Bertone karşısında havlu atmasına yol açmış olması muhtemel!

Aşağıda, İtalya’daki kardeş partimiz Partito Comunista dei Lavoratori (PCL-Komünist İşçi Partisi) tarafından Papa’nın görevden ayrılma kararını açıklamasının ardından yayınlanan bildiriyi okuyacaksınız.

Konkordatoyu feshedin!(1)

Papa’nın istifası Kilise’nin ve Vatikan’ın mutlakiyetçi teokratik rejiminin başındaki Hükümdarın istifasıdır.

Bu, daha önce benzeri görülmemiş olayın arka planını, “sübyancılık olayları”ndan başlamak üzere uluslararası Kilise’yi sarsan büyük ahlaki ve finansal skandallar ile kilise hiyerarşisi içindeki, kilise iktidarı ve devasa bir ruhban kapitalizminin kontrolü üzerine verilen, darbeleri de dışlamayan, acımasız iç savaş oluşturmaktadır.

Konkordato’nun, din adamlarının mali ayrıcalıklarının ve Vatikan kasalarına akan devlet yardımının (binde sekiz2, din hocaları, kiliseye bağlı okullar ve hastaneler, Kilise’ye aktarılan kentleşme harçları vb.) feshedilmesi için yürütülen antikapitalist mücadele, işte bugün düne nazaran daha çok gündemdedir.

Finansal suç mabedi, (Ambrosiano(3)’dan Monte dei Paschi(4)’ye) Birinci ve İkinci Cumhuriyet’in bütün skandallarına bulaşmış IOR(5)’un kamulaştırılması talebi, antikapitalist bir alternatif için finans kapitale karşı verilen mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu nedenle, Komünist İşçi Partisi, istifa eden Papa karşısında liberaller, solcular ve adaletçiler tarafından sergilenen, “acı” ve saygı dolu bir “övgü” içeren duygu resitaline iştirak etmemektedir. Ruhbanın iktidarına karşı yürüttüğü mücadeleyi, işçilerin iktidarı için sürdürdüğü daha geniş kapsamlı mücadelesinin bir parçası olarak yeniden başlatmakta ve devam ettirmektedir.

Komünist İşçi Partisi

(Partito Comunista dei Lavoratori-PCL)

 

(1) Konkordato (Il Concordato): Papa ile bir devlet (bu durumda İtalya) arasında yapılan ve karşılıklı ilişkileri düzenleyen anlaşma.

(2) İtalya’da dini cemaatlerin devletin vergi gelirlerinden aldıkları oran.

(3) Banco Ambrosiano: 1982’de batan ve suç örgütleriyle ilişkisi ortaya saçılan özel bir italyan Katolik bankası.

(4) Monte dei Paschi di Siena: 2013 yılı başında yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen, dünyanın halen faaliyette olan en eski bankası. İtalya’nın üçüncü büyük bankasıdır.

(5) Istituto per le Opere di Religione: Vatikan Bankası (adı tam olarak Diyanet Eserleri Kurumu anlamına gelir).