Haydi Yunanistan’a, Avrupa ve Ortadoğu için devrimci mücadele platformu oluşturmaya!

5 Temmuz’da Yunanistan’da referandum, 18-20 Temmuz arasında 3. Avrupa-Akdeniz Konferansı! Yunanistan’da yaşanan referandum deneyimi tarihi bir önem taşıyor. Ama Syriza, hele hele milliyetçi ANEL ile kurmuş olduğu koalisyon hükümeti, bu tarihi deneyimden işçi sınıfı ve emekçiler için hayırlı bir sonuç çıkarabilecek kapasitede olmadığını çoktan kanıtlamış durumda. Yunanistan Komünist Partisi KKE ise az kaldı “evet” kampının kazanmasını sağlıyordu. Öyleyse, Yunanistan işçi sınıfına ve yoksul halkına yeni bir rota gerekiyor. Yunanistanla ortak sorunlar paylaşan Güney Avrupa ülkeleri için, en başta İspanya için yeni bir rota gerekiyor. İşte,  Batı Avrupa’dan Rusya ve Ukrayna’ya kadar, Balkanlarda Makedonya, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve başka ülkelere kadar çok çeşitli Avrupa ülkelerinden parti, örgüt ve mücadeleci aydınların katılımıyla toplanacak olan 3. Avrupa-Akdeniz Konferansı’nın amacı, bu yeni rotayı belirlemek için bir adım atmak.

3. Avrupa-Akdeniz Konferansı, aynı zamanda DAİŞ katillerinin üç ayrı kıtada aynı gün katliamlara girişmesinden (Asya’da Kobani ile Kuveyt, Afrika’da Tunus, Avrupa’da Fransa) bir ay sonra toplanıyor. DAİŞ’in kendinden menkul halifesi Ebu Bekir el Bağdadi’ye biat ettiğini bir süre önce açıklamış olan Boko Haram’ın Nijerya’da iki günde 200’e yakın insanı katletmesinden 20 gün sonra toplanıyor. Arap dünyasında Suriye, Irak, Libya’dan sonra Mısır’ın da suikast ve katliamlarla sarsılmaya başladığı bir dönemde toplanıyor. Tunus’tan işçi önderlerinin, Mısır’dan Devrimin Yolu Cephesi militanlarının, Kıbrıs sosyalistlerinin, bir ihtimal Filistin’den sosyalistlerin katılacağı bir konferans yine aynı soruya cevap vermeye çalışacak: İşçi sınıfı, yoksul köylülük ve gençliği temsil eden devrim ve sosyalizm güçleri kendilerine nasıl bir strateji çizecek?

Devrimci İşçi Partisi bu konferansta Merkez Komitesi’nden üç, Devrimci Marksizm dergisi Yayın Kurulu’ndan ise bir kişi ile güçlü biçimde temsil edilecek. 3. Avrupa-Akdeniz Konferansı dünyanın büyük ekonomik ve politik krizi bağlamında genel olarak kapitalizme ve emperyalizme, Ortadoğu’da Siyonizme, mezhepçiliğe-tekfirciliğe ve ulusal baskıya karşı proletarya enternasyonalizmi doğrultusunda bir devrimci strateji oluşturmaya ve işçi sınıfı ile ezilen halkların bu stratejiyi uygulamaya koyabilecek en geniş birlikteliğini sağlamaya yönelik çabanın büyük önem taşıyan bir halkası olacak.

Amaç Avrupa Sosyalist Devletler Federasyonu ve Ortadoğu Sosyalist Federasyonu’dur. Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs bu iki coğrafi alan arasında hayati bir rol oynamaya adaydır.

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Temmuz 2015 tarihli 69. sayısında yayınlanmıştır.