“Erdoğan hükümetinin devrilmesi için uygun bir ortam”

Atina’da düzenlenen “Avrupa Krizde: Devrimci Enternasyonalist Bir Alternatif İçin” başlıklı uluslararası konferansta 10 Haziran 2013 tarihinde Türkiye hakkında oybirliği ile kabul edilen kararı aşağıda yayınlıyoruz.

Türkiye hakkında karar 

“Avrupa Krizde: Devrimci Enternasyonalist Bir Alternatif İçin” başlıklı uluslararası konferansımız, Tayyip Erdoğan hükümetinin açık talimatı ile güvenlik güçlerinin uyguladığı vahşi baskıya karşı Türkiye halkının cesur isyanını selamlar. Kitle hareketi baskı güçlerini yenilgiye uğratmış ve en başta İstanbul’daki Taksim Meydanı olmak üzere çok sayıda kentin belli başlı meydanlarını özgürleştirmiştir. Taksim’de, İstanbul’un pek çok mahallesinde ve Türkiye’nin pek çok şehrinde kitleler üzerinde uygulanan korkunç baskıyı bütünüyle lanetliyoruz. Gözaltına alınmış olan herkesin derhal serbest bırakılmasını, uygulanan baskının bu konuda siyasi kararları alanlar da dâhil olmak üzere bütün sorumlularının yargılanmasını ve cezalandırılmasını ve hareketin Taksim meydanına ilişkin bütün planlardan vazgeçilmesine ilişkin taleplerinin kabul edilmesini talep ediyoruz.

İşçi sınıfı hareketini, bu halk isyanını sömürülenleri ve ezilenleri özgürleştirecek güçlü bir sınıf mücadelesi dalgasına dönüştürmek üzere bir genel greve kadar uzanacak girişimler yapmaya çağırıyoruz. Yüz binlerce göstericinin ve onları destekleyen milyonların sergilediği özgüven ve cesaretin yalnızca belirli talepleri kabul ettirmek için değil, gerici Erdoğan hükümetinin devrilmesi, Türkiye’deki baskı ve sömürü sisteminin yıkılması, burjuvazinin siyasi iktidarına son verilmesi ve iktidarın işçi sınıfı ve emekçiler tarafından fethedilmesi için uygun bir ortam olarak görüyoruz.

“Avrupa Krizde: Devrimci Enternasyonalist Bir Alternatif İçin” başlıklı uluslararası konferansta 10 Haziran 2013 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir.