Ekim devriminin 100. Yıl Konferansı mücadelemize ışık olacak

Ekim devriminin 100. yıldönümünde emekçiler, devrimci öğrenciler ve insanlığın bu en ileri atılımını bir eylem kılavuzu olarak görenler İstanbul’da Ortaoyuncular Sahnesi'nde biraraya geldi. Tüm gün süren konferans boyunca salonun coşkusu bir an olsun bile azalmadı. İşçi sınıfının emperyalist savaşa ve kapitalist sömürü düzenine son verdiği ve tüm dünyada bir işçi devrimleri çağı başlatan Ekim devrimine yaraşır bir konferans oldu.

Ekim devrimi sadece bir Rus devrimi olarak görülemez dedik. O farklı uluslardan emekçilerin devrimiydi. Bütün ülkelerin işçilerine ve ezilen halklara mal oldu. Böyle bir devriminin yıldönümünü de ancak ona yaraşır bir şekilde, bir enternasyonalizm şöleni ile kutlayabilirdik. Rusya’dan Rusya Komünistleri Partisi Yürütme Kurulu Üyesi, SSCB’de Komsomol üyesi olarak Nazilere karşı mücadele eden, SBKP üyesi olarak bürokrasiye ve yolsuzluklara karşı mücadelesiyle öne çıkan, bilim insanı ve devrimci militan Yosif Abramson konferansta Sovyetler Birliği tarihine ilişkin deneyim ve analizlerini aktardı.

Arjantin’den Partido Obrero’nun (İşçi Partisi) tarihsel önderi Jorge Altamira, Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) Genel Sekreteri Mihail Savas, Azerbaycan’dan Sosyalist Elm temsilcileri, Bulgaristan’dan Daniela Penkova, Kıbrıs’tan Aziz Şah konferansta yer aldı. Makedonya’dan Lenka örgütü, Macaristan’dan Tamas Kraus, Ukrayna’dan Yuri Şahin, Finlandiya Marksist İşçiler Birliği’nden Dimitris Mizaras ise video gösterimi ile katkılarını sundular.

Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran, Ekim Devrimi'nin tarihsel anlamı ve Müslüman halkların Ekim Devrimi ile ilişkisi üzerine iki önemli konuşma yaptı. 

Katılımcılar hem kendi ülkelerindeki mücadeleleri Ekim devriminin ışığıyla yorumladılar hem de bu mücadelelerin ortak yönlerini ortaya koydular. Emperyalizmin barbarlığına ve dünyanın her yerinde yükselen faşizme karşı dünya halklarının ancak ve ancak devrimci bir alternatif ile mücadele edebileceklerini vurguladı bütün konuşmacılar. Toplantının ve tüm konuşmaların kayıtları daha sonra internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.

Bütün bu konuşmalar mazide kalmış güzel bir olayın nostaljisi olsun diye değil; bilakis gelecek devrimlerin bir programını ortaya koyabilmek için yapıldı!

Konferansın en önemli vurgularından biri ise ulusal ve uluslararası düzeyde devrimci enteransyonalist bir işçi sınıfı partisinin, bir komünist enternasyonalin inşası oldu. Kapanış konuşmalarını Savas Mihail Matsas ve DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek yaptı. Konferans büyük bir coşku ile “yaşasın sosyalist dünya devrimi” sloganları ile ve tüm katılımcıların kendi dilinden ve hep birlikte söylediği enternasyonal marşı ile sona erdi.