Ekim devrimi 100. yılında hâlâ geçerli, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!

Ekim devriminin, işçi sınıfının dünya tarihindeki bu en büyük çıkışının 100. yıldönümünde, Arjantin'deki kardeş partimiz Partido Obrero (PO, İşçi Partisi), "100. yılında Ekim devriminin geçerliliği" başlıklı bir seminer dizisi düzenledi. Etkinlikler Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 7-11 Kasım tarihleri arasında, Buenos Aires Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşti. Devrimci İşçi Partisi de konuşmacı olarak yer aldığı seminerlerde Arjantinli işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere DİP'in fikirlerini taşıdı.

Ekim devriminin 100. yıldönümünde beş gün boyunca devam eden seminerlerde Ekim devrimi çok farklı yönleriyle masaya yatırıldı, tartışıldı. Bolşevik Partisi'nin inşasından, Ekim devrimi ve sanat ilişkisine, Petrograd Sovyeti’nin devrimde oynadığı rolden devrimin ekonomi programına, Ekim devriminin kadınlar için taşıdığı anlamdan devrimin emperyalizmle hesaplaşmasına, devrimin ve işçi sınıfı programının eğitim politikasından işçi devletinin bürokratik olarak yozlaşmasına, bir proleter devrimler çağı açan Ekim’in dünya devriminin girizgâhı olarak taşıdığı anlamdan bugün dünya çapında işçi sınıfının önderlik krizinin çözümü için bir dünya partisinin, enternasyonalin inşasına ve daha başka birçok farklı konuya ilişkin konuşmalar yapıldı. 50'den fazla konuşmacının yer aldığı seminer dizisinde neredeyse tüm konuşmaların ve konuşmaların ardından yapılan tartışmaların ortak noktası, Ekim devriminin derslerini, geleceğin mücadelelerine ışık tutacak, bu mücadelelerde yol gösterecek şekilde çıkarmaktı. Aynı anda yapılan farklı oturumlarda bile üniversite dersliklerinin, hatta konferans salonunun dahi dolup taştığı seminerlere, özellikle gençler yoğun ilgisi gösterdi.

Devrimci İşçi Partisi adına etkinliğe katılan yoldaşımız iki oturumda konuşma yaptı. Bunlardan ilki, Ekim devrimi ve kadın konusunda gerçekleştirilen seminerdi. Kadın kurtuluş mücadelesinde Arjantin'de ülke çapında öne çıkan, PO'nun önderlerinden Vanina Biassi, Soledad Sosa ve Olga Viglieca ile birlikte Ekim devriminin kadın politikası, Şubat devriminde kadınların oynadığı rol, kadınların örgütlenmesi ve bugünün mücadeleleri açısından Ekim devriminden çıkarılması gereken dersler masaya yatırıldı. İkincisi ise PO'nun tarihsel önderi Jorge Altamira, Urugay'daki kardeş partimiz Partido de los Trabajadores'in (PT, Emekçilerin Partisi) önderlerinden Rafael Fernández ile birlikte devrimci sosyalist bir enternasyonalin inşası üzerine yapılan kapanış oturumuydu. Bu oturumun ardından organizasyon komitesi adına yapılan kapanış konuşmasını Enternasyonal marşının hep bir ağızdan söylenmesi izledi ve beş gün boyunca devam eden etkinlik coşkulu bir şekilde sona erdi.

Tüm bu faaliyetler sırasında Arjantinli emekçiler, gençler Türkiye'deki siyasi duruma, DİP'in mücadele perspektifine ve politikalarına dair sorular sordu, seminerler haricinde de bu konularda uzun canlı sohbetler gerçekleştirildi. Devrimci Marksizm dergisi ve özellikle onun uluslararası faaliyet alanında öne çıkan, her yıl bir defa yayınlanan İngilizce versiyonu Revolutionary Marxism dergisi büyük ilgi gördü.

Kutu:

Ekim devriminin yolunda günbegün mücadelenin içinde

Ekim devriminin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen seminer dizisine katılmak için Buenos Aires'te bulunduğumuz sürede kardeş partimiz Partido Obrero'nun ve onun işsizler arasında faaliyet yürüten örgütü Polo Obrero'nun (İşçi Kutbu) öncülüğünde devam eden mücadelelere katılarak enternasyonalizm bayrağını meydanlarda, direniş çadırlarında da yükselttik.

Polo Obrero, 8 Kasım günü, Arjantin'in neredeyse yarısında eş zamanlı eylemler düzenledi. İşçilere karşı savaş planı olduğunu söyledikleri, Macri hükümetinin reform planına karşı, güvenceli iş, devletin işsizlerle ilgili programlarının yeniden açılması ve arttırılması talebiyle birçok kentte yolları keserek çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Bir uyarı niteliğinde yapılan bu eylemlerin ardından taleplerinin yerine getirilmemesi karşısında Buenos Aires'teki sosyal politikalar bakanlığının önünde yüzlerce Polo Obrero militanı çadır kurarak direnişe başladı. Mahallelerde daha fazla yemekhane açılması, işçi düşmanı reform paketinin geri çekilmesi talebiyle eylemlerine devam ediyorlar.

Katıldığımız bir başka eylem ise şehir merkezinin biraz dışındaki bir bölgede bir PO militanın direnişiyle dayanışma amacıyla gerçekleştirilen bir eylemdi. Belediyenin toplu taşıma işinin adım adım özelleştirilmesi, işçilerin örgütlülüğünü kırmak için adım adım farklı şirketlere bölünmesinin ardından bize çok tanıdık gelecek şekilde mücadelenin öncüsü olan PO militanı Nestor Horacio Acosta işten atılmış. Acosta, bu saldırıya cevap olarak otobüslerin merkezi olan garajın kapısında direnişe başlamış. Acosta, şirket yöneticilerinin, bu direniş çadırının attıkları her işçi için bir adres haline geldiğini bildiğinden başka işçileri işten atmaya cesaret edemediğini söylüyor. İçeride çalışan işçiler de Acosta'nın işe iadesi için dayanışmayı sürdürüyor. DİP adına Ekim devriminin 100. yıldönümü için Arjantin'de bulunan yoldaşımız, düzenlenen etkinliğine katılıp bir konuşma yaparak DİP'in dayanışmasını ifade etti ve Ekim devriminin izinde yürümenin ancak haklarımızı sınıf mücadelesi yöntemleri ile savunduğumuz zaman mümkün olabileceğini belirtti.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Aralık 2017 tarihli 99. sayısında yayınlanmıştır.