Devrimci Marksizm dergisi Beyrut’ta!

Devrimci Marksizm dergisi 10-12 Mart tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılacak bir konferansa ekip olarak katılıyor. Konferansın düzenleyicisi, Londra’da yayınlanan ve son yıllarda Marksist teori konusundaki uluslararası tartışmalarda merkezi bir rol oynayan Historical Materialism (HM) dergisi. Bu dergi, konferansı Beyrut’ta BICAR (Beyrut Eleştirel Analiz ve Araştırma Enstitüsü) adlı kurumla işbirliği içinde organize ediyor.

Beyrut HM Konferansı, üç gün boyunca bölgemizin siyasi sorunlarından Marx-Lacan ilişkisine ve Hegel’in efendi-köle diyalektiğine kadar çok çeşitli konularda düzenlenecek panellerde verilecek çok sayıda bildiriye ev sahipliği yapacak. Devrimci Marksizm Beyrut’a başlangıçta Türkiye üzerine düzenlenmiş iki panelle ve bir bağımsız bildiri ile katılacaktı. Bu, toplam olarak sekiz konuşmacı demekti. Ne var ki, Devrimci Marksizm Yayın Kurulu üyelerinden ve yazarlarından dört kişi KHK’larla üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırıp pasaportları da geçersiz kılınınca bu sayı dörde düştü.

Yeni durumda derginin Yayın Kurulu üyeleri ve yazarları üç bildiri sunacak. Bu bildirilerin ikisi Türkiye hakkında: başlıkları “Günümüzde Türkiye Burjuvazisinin Başkalaşımı” ile “Sünni Dünya Üzerinde Hegemonya Arayışı”. Bir de bütün Ortadoğu çapında modern çağ gelişmelerine eğilen bir bildiri var: “Modern Ortadoğu Tarihinin Lokomotifi Olarak Devrim”.

İslam âleminin ve Ortadoğu’nun önemi

Devrimci Marksizm, devrimci pratiğin olduğu gibi devrimci teorinin de enternasyonalist bir tarzda ele alınması gerektiğini savunageldi. Bu bakış açısıyla, yayın hayatının 10. yılını doldurduğu 2016 yılında ilk kez derginin bir İngilizce versiyonu yayınlanmaya başladı. Revolutionary Marxism adını taşıyan bu yayın bundan sonra yıllık olarak yayınlanacak.

Devrimci Marksizm bu enternasyonalist faaliyet bağlamında Müslüman halkların çoğunlukta olduğu ülkelere ve daha özel olarak da “Ortadoğu” olarak anılan Güneybatı Asya ve onun yanı sıra Kuzey Afrika’ya (MENA ya da ODKA bölgesi) öncelikli bir önem atfediyor. Revolutionary Marxism’in ilk sayısında İslamcı hareketi biri uluslararası alanda, öteki Türkiye bağlamında ele alan iki makalenin yanı sıra, RedMed sitesi ile Kristiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist Merkezi’nin ortaklaşa yayınlamış olduğu ve Ortadoğu’daki siyasi ve askeri duruma ağırlıklı bir yer ayıran bir bildiri yayınlandı. Devrimci Marksizm yazarlarının makalelerinin ağırlık taşıdığı ve İngilizce ve Türkçe’de yayınlanmış olan AKP üzerine derleme bir kitap ise (Neoliberalizm, İslamcı Sermaye ve AKP, Yordam Kitap) Farsça’ya çevrilmiş durumda, yayına hazırlanıyor.

Arap dünyası ve İran ile diyalogun derinleşmesinin önemine inanan Devrimci Marksizm, Beyrut HM Konferansı’nın bu açıdan vaadkâr bir ortam oluşturduğu inancıyla Türkiye devrimci Marksizminin sesini Ortadoğu’ya taşıyacak, Filistin’in köleleştirilmesinin işaret fişeği olan Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıldönümünde yeni ve daha verimli ilişki ve faaliyetlerin kapısını açmak için çaba gösterecek.


Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Mart 2017 tarihli 89. sayısında yayınlanmıştır.